Studiju programmas struktūrā ietilpst Inženierzinātņu maģistrs elektronikā | TSI

Studiju programmas struktūrā ietilpst Inženierzinātņu maģistrs elektronikā

Priekšmeti – Bloks A

KodsStudiju kursiKp
05 M 004Zinātnisko pētījumu metodoloģija2
M 03 035Telekomunikācijas sistēmu teorija4
M 03 104Signālu ciparu apstrādes algoritmi un sistēmas4
M 03 112Nelineāro sistēmu teorija2
M-04-106Intelektuālās sistēmas - 14
M-04-ZsZinātniskais seminārs2
M-03 m25Maģistra darbs20
M-04-25gAtestācijas eksāmens 

 

Priekšmeti – Bloks B

KodsStudiju kursiKp
M 03 111Sistēmu teorija un sistēmu analīze4
05 M 602Akadēmiskā angļu valoda2
M 03 113Zinātniski pētnieciskais laboratorijas praktikums8
M 04 107Kriptogrāfiskās metodes un datorsistēmu aizsardzība4
M 03 048Mobilie tīkli4
M-04-077Pētnieciskā prakse4
M-04-196Intelektuālās sistēmas-22
M-04-207Likumdošana informācijas tehnoloģiju jomā2

 

Priekšmeti – Bloks C

KodsStudiju kursiKp
05 M 001Pedagoģija un psiholoģija2
05 C 000Brīvās izvēles priekšmets6

 

TSI ir tiesīgs veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts