Studiju programmas struktūra Aviācijas transports | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Studiju programmas struktūra Aviācijas transports

Priekšmeti – Bloks A

KodsStudiju kursiKp
05 P 003Tehniskā rasēšana4
P 02 001Matemātika4
P 02 002Fizika6
P 02 003Informātika un informācijas tehnoloģijas2
P 02 004Profesionālā angļu valoda aviācijas jomā4
P 02 011Cilvēciskais faktors un civilā, darba un apkārtējās vides aizsardzība2
P 02 007Elektrotehnika6
P 02 009Materiālzinātne4
B-04-136Elektronikas pamati2
P 02 005Uzņēmējdarbības tiesiskais nodrošinājums2
05 B 006Statistika4
05 B 214Tehniskā mehānika4
05 P 218Kvalitātes vadīšanas sistēmas2
P 02 101Matemātika 22
05 B 029Ekonomiskās teorijas pamati2
05 B 250Angļu valoda karjeras vadībā2
05 B 252Cilvēkresursu vadība4
05 P 301Loģistikas pamati2
05 B k15Bakalaura darbs8

 

Priekšmeti – Bloks B

KodsStudiju kursiKp
P 02 012Ievads specialitātē2
P 02 013Aerodinamika un lidojuma dinamika4
P 02 014Aviācijas likumdošana4
05 P 15k-2Prakse16
P 02 015Cipartehnika un elektroniskās sistēmas6
P 02 022Siltuma dzinēju teorija4
P 02 016Gaisa kuģu konstrukcija8
P 02 018Aviācijas dzinēju konstrukcija6
P 02 020Gaisa kuģu šķidruma-gāzes sistēmas4
P 02 026Propelleris un tā vadības sistēmas2
P 02 024Gaisa kuģu avionikas sistēmas4
P 02 329Aviācijas tehnikas tehniskā apkope4
B 03 213Aviācijas drošības sistēmas2
P 02 235Aviācijas dzinēju vadības sistēmas2
P 02 029Aviācijas tehnikas diagnosticēšana6
P 02 234Tehnoloģisko procesu vadība aviouzņēmumā4
P 02 233Gaisa kuģu tehniskās apkopes organizēšana un nodrošinājums4

 

Priekšmeti – Bloks C

KodsStudiju kursiKp
05 C 000Brīvās izvēles priekšmets6

 

TSI ir tiesīgs veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts