Studiju programmas

Datorzinātnes, elektronika, telekomunikāciju sistēmas

Studiju programmasIegūstamais grāds

Datorzinātnes un informāciju tehnoloģijas

Bakalaurs  |  Maģistrs

Informācijas sistēmu menedžments

Maģistrs

Elektronika

Inženieris  |  Bakalaurs  |  Maģistrs

Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli

Bakalaurs

 

Vadības zinātne (menedžments), ekonomika, transports

Studiju programmasIegūstamais grāds

Vadības zinātne (menedžments)

Bakalaurs  |  Maģistrs

Ekonomika

Bakalaurs  |  Maģistrs

Transporta un biznesa loģistika

Profesionālās izglītības bakalaurs

Uzņēmējdarbības vadība transportā

Profesionālās izglītības bakalaurs

Transporta komerciālā ekspluatācija

Bakalaurs

Transports un loģistika

Maģistrs

 

Aviācijas transports

Studiju programmasIegūstamais grāds

Aviācijas transporta tehniskā ekspluatācija

Tehniķis

Aviācijas transports

Bakalaurs

 

Telemātika un loģistika

Studiju programmasIegūstamais grāds

Telemātika un loģistika

Doktors

 

Programmu saraksts

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts