Studiju maksa | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Studiju maksa

Noteikumi par studiju maksas apmaksas kārtību transporta un sakaru institūtā


Studiju maksa 2020./2021. akadēmiskajam gadam

Profesionālās un bakalaura programmas
Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultāte

Datorzinātnes, bakalaurs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4 gadi5 gadi 
Studiju maksa EUR/gadā:   
LR un ES iedzīvotāji2000 EUR *1600 EUR * 
NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji2700 EUR  
Citu valstu iedzīvotājiem3000 EUR  
Daugavpils fil.1080 EUR980 EUR 

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli, bakalaurs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4 gadi5 gadi 
Studiju maksa EUR/gadā:   
LR un ES iedzīvotāji2000 EUR *1600 EUR * 
NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji2700 EUR  
Citu valstu iedzīvotājiem3000 EUR  
Daugavpils fil.   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Elektronika, bakalaurs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4 gadi5 gadi 
Studiju maksa EUR/gadā:   
LR un ES iedzīvotāji2000 EUR *1600 EUR * 
NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji2700 EUR  
Citu valstu iedzīvotājiem3000 EUR  
Daugavpils fil.   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Elektronika, inženieris

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums5 gadi5,5 gadi 
Studiju maksa EUR/gadā:   
LR un ES iedzīvotāji2000 EUR *1820 EUR * 
NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji2700 EUR  
Citu valstu iedzīvotājiem3000 EUR  
Daugavpils fil.   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Robotika, profesionālais bakalaurs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4,5 gadi5,5 gadi 
Studiju maksa EUR/gadā:   
LR un ES iedzīvotāji2700 EUR *2300 EUR * 
NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji2700 EUR  
Citu valstu iedzīvotājiem3000 EUR  
Daugavpils fil.   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Transporta un loģistikas fakultāte

Aviācijas transporta tehniskā ekspluatācija, tehniķis

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums2,8 gadi  
Studiju maksa EUR/gadā:   
LR un ES iedzīvotāji2600 EUR *  
NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji2800 EUR  
Citu valstu iedzīvotājiem3000 EUR  
Daugavpils fil.   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Aviācijas transports, bakalaurs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4 gadi  
Studiju maksa EUR/gadā:   
LR un ES iedzīvotāji2600 EUR *  
NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji2800 EUR  
Citu valstu iedzīvotājiem3000 EUR  
Daugavpils fil.   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Aviācijas transports + prakse (3 mēneši), bakalaurs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4 gadi  
Studiju maksa EUR/gadā:   
LR un ES iedzīvotāji3400 EUR *  
NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji3600 EUR  
Citu valstu iedzīvotājiem3800 EUR  
Daugavpils fil.   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Aviācijas transports, specializācija Pilots, bakalaurs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4 gadi  
Studiju maksa EUR/gadā:I gadsII, III, IV gads  
LR un ES iedzīvotāji2600 EUR *3600 EUR * **  
NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji2800 EUR4400 EUR **  
Citu valstu iedzīvotājiem3000 EUR4400 EUR **  
Daugavpils fil.    

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.
** Praktiskās nodarbības 59 000 EUR sadarbībā ar pilotu skolu ERIVA

Transporta un biznesa loģistika, profesionālais bakalaurs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4 gadi5 gadi 
Studiju maksa EUR/gadā:   
LR un ES iedzīvotāji1800 EUR *1600 EUR * 
NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji2700 EUR  
Citu valstu iedzīvotājiem3000 EUR  
Daugavpils fil. (LV)1080 EUR980 EUR 

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Uzņēmējdarbības vadība transportā, profesionālais bakalaurs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4 gadi5 gadi 
Studiju maksa EUR/gadā:   
LR un ES iedzīvotāji1800 EUR *1600 EUR * 
NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji2700 EUR  
Citu valstu iedzīvotājiem3000 EUR  
Daugavpils fil.   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Transporta komerciālā ekspluatācija, profesionālais bakalaurs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4 gadi5 gadi 
Studiju maksa EUR/gadā:   
LR un ES iedzīvotāji1800 EUR *1600 EUR * 
NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji2700 EUR  
Citu valstu iedzīvotājiem3000 EUR  
Daugavpils fil.   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Vadībzinātņu un ekonomikas fakultāte

Vadībzinātne, bakalaurs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums3 gadi4 gadi4 gadi
Studiju maksa EUR/gadā:   
LR un ES iedzīvotāji1800 EUR *1350 EUR *1300 EUR
NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji2700 EUR 1300 EUR
Citu valstu iedzīvotājiem3000 EUR 1300 EUR **
Daugavpils fil.   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Maģistra programmas
Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultāte

Datorzinātnes, maģistrs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums2 gadi2,5 gadi 
Studiju maksa EUR/gadā:   
LR un ES iedzīvotāji2000 EUR *1600 EUR * 
NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji3200 EUR2560 EUR 
Citu valstu iedzīvotājiem3500 EUR2800 EUR 
Daugavpils fil.   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Informācijas sistēmu vadība, maģistrs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums2 gadi2,5 gadi2,5 gadi
Studiju maksa EUR/gadā:   
LR un ES iedzīvotāji2000 EUR *1600 EUR *1700 EUR
NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji3200 EUR2560 EUR1700 EUR
Citu valstu iedzīvotājiem3500 EUR2800 EUR1700 EUR **
Daugavpils fil.   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Elektronika, maģistrs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums2 gadi2,5 gadi 
Studiju maksa EUR/gadā:   
LR un ES iedzīvotāji2000 EUR *1600 EUR * 
NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji3200 EUR2560 EUR 
Citu valstu iedzīvotājiem3500 EUR2800 EUR 
Daugavpils fil.   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Transporta un loģistikas fakultāte

Transports un loģistika, maģistrs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums2 gadi2,5 gadi 
Studiju maksa EUR/gadā:   
LR un ES iedzīvotāji2000 EUR *1600 EUR * 
NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji3200 EUR2560 EUR 
Citu valstu iedzīvotājiem3500 EUR2800 EUR 
Daugavpils fil.   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Vadībzinātņu un ekonomikas fakultāte

Vadībzinātne, maģistrs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums2 gadi2,5 gadi2,5 gadi
Studiju maksa EUR/gadā:   
LR un ES iedzīvotāji2000 EUR *1600 EUR *1700 EUR
NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji2700 EUR2160 EUR1700 EUR
Citu valstu iedzīvotājiem3200 EUR2560 EUR1700 EUR **
Daugavpils fil.   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Aviācijas vadība, maģistrs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums2 gadi2,5 gadi 
Studiju maksa EUR/gadā:   
LR un ES iedzīvotāji4200 EUR *3400 EUR * 
NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji4200 EUR3400 EUR 
Citu valstu iedzīvotājiem4200 EUR3400 EUR 
Daugavpils fil.   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Doktora programmas

Telemātika un loģistika, inženierzinātņu doktors

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums3 gadi4 gadi 
Studiju maksa EUR/gadā:   
LR un ES iedzīvotāji4000 EUR *3000 EUR * 
NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji5000 EUR3750 EUR 
Citu valstu iedzīvotājiem5000 EUR3750 EUR 
Daugavpils fil.   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts