Studiju maksa | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Studiju maksa

Noteikumi par studiju maksas apmaksas kārtību transporta un sakaru institūtā


Studiju maksa 2019./2020. akadēmiskajam gadam

Profesionālās un bakalaura programmas
Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultāte

Datorzinātnes, bakalaurs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4 gadi5 gadi 
ES iedzīvotājiem EUR/gadā1780 EUR *1440 EUR * 
Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā2700 EUR  
Daugavpils fil. EUR/gadā1080 EUR980 EUR 

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli, bakalaurs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4 gadi5 gadi 
ES iedzīvotājiem EUR/gadā1780 EUR *1440 EUR * 
Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā2700 EUR  
Daugavpils fil. EUR/gadā   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Elektronika, bakalaurs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4 gadi5 gadi 
ES iedzīvotājiem EUR/gadā1780 EUR *1440 EUR * 
Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā2700 EUR  
Daugavpils fil. EUR/gadā   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Elektronika, inženieris

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums5 gadi5,5 gadi 
ES iedzīvotājiem EUR/gadā1780 EUR *1440 EUR * 
Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā2700 EUR  
Daugavpils fil. EUR/gadā   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Robotika, profesionālais bakalaurs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4,5 gadi5,5 gadi 
ES iedzīvotājiem EUR/gadā2700 EUR *2300 EUR * 
Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā3400 EUR  
Daugavpils fil. EUR/gadā   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Transporta un loģistikas fakultāte

Aviācijas transporta tehniskā ekspluatācija, tehniķis

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums2,8 gadi  
ES iedzīvotājiem EUR/gadā2500 EUR *  
Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā2700 EUR  
Daugavpils fil. EUR/gadā   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Aviācijas transports, bakalaurs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4 gadi  
ES iedzīvotājiem EUR/gadā2500 EUR *  
Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā2700 EUR  
Daugavpils fil. EUR/gadā   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Aviācijas transports + prakse (3 mēneši), bakalaurs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4 gadi  
ES iedzīvotājiem EUR/gadā3300 EUR *  
Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā3500 EUR  
Daugavpils fil. EUR/gadā   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Aviācijas transports, specializācija Pilots, bakalaurs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4 gadi  
ES iedzīvotājiem EUR/gadā3600 EUR ***  
Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā4400 EUR ***  
Daugavpils fil. EUR/gadā   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.
*** Praktiskās nodarbības 59 000 EUR sadarbībā ar pilotu skolu ERIVA

Transporta un biznesa loģistika, profesionālais bakalaurs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4 gadi5 gadi 
ES iedzīvotājiem EUR/gadā1780 EUR *1440 EUR * 
Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā2700 EUR  
Daugavpils fil. EUR/gadā (LV)1080 EUR980 EUR 

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Uzņēmējdarbības vadība transportā, profesionālais bakalaurs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4 gadi5 gadi 
ES iedzīvotājiem EUR/gadā1780 EUR *1440 EUR * 
Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā2700 EUR  
Daugavpils fil. EUR/gadā   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Vadībzinātņu un ekonomikas fakultāte

Vadībzinātne, bakalaurs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums3 gadi4 gadi4 gadi
ES iedzīvotājiem EUR/gadā1780 EUR *1440 EUR *1300 EUR
Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā2700 EUR 1300 EUR **
Daugavpils fil. EUR/gadā   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Ekonomika, bakalaurs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums3 gadi4 gadi 
ES iedzīvotājiem EUR/gadā1780 EUR *1440 EUR * 
Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā2700 EUR  
Daugavpils fil. EUR/gadā1080 EUR980 EUR 

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Maģistra programmas
Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultāte

Datorzinātnes, maģistrs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums2 gadi2,5 gadi 
ES iedzīvotājiem EUR/gadā1980 EUR *1640 EUR * 
Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā3200 EUR2600 EUR 
Daugavpils fil. EUR/gadā   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Informācijas sistēmu vadība, maģistrs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums2 gadi2,5 gadi2,5 gadi
ES iedzīvotājiem EUR/gadā1980 EUR *1640 EUR *1700 EUR
Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā3200 EUR2600 EUR1700 EUR **
Daugavpils fil. EUR/gadā   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Elektronika, maģistrs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums2 gadi2,5 gadi 
ES iedzīvotājiem EUR/gadā1980 EUR *1640 EUR * 
Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā3200 EUR2600 EUR 
Daugavpils fil. EUR/gadā   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Transporta un loģistikas fakultāte

Transports un loģistika, maģistrs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums2 gadi2,5 gadi 
ES iedzīvotājiem EUR/gadā1980 EUR *1640 EUR * 
Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā3200 EUR2600 EUR 
Daugavpils fil. EUR/gadā   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Vadībzinātņu un ekonomikas fakultāte

Vadībzinātne, maģistrs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums2 gadi2,5 gadi2,5 gadi
ES iedzīvotājiem EUR/gadā1980 EUR *1640 EUR *1700 EUR
Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā3200 EUR2600 EUR1700 EUR **
Daugavpils fil. EUR/gadā   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Ekonomika, maģistrs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums2 gadi2,5 gadi 
ES iedzīvotājiem EUR/gadā1980 EUR *1640 EUR * 
Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā3200 EUR2600 EUR 
Daugavpils fil. EUR/gadā   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Aviācijas vadība, maģistrs

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums2 gadi2,5 gadi 
ES iedzīvotājiem EUR/gadā4200 EUR *3400 EUR * 
Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā4200 EUR3400 EUR 
Daugavpils fil. EUR/gadā   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

Doktora programmas

Telemātika un loģistika, inženierzinātņu doktors

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums3 gadi4 gadi 
ES iedzīvotājiem EUR/gadā4000 EUR *3000 EUR * 
Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā5000 EUR4000 EUR 
Daugavpils fil. EUR/gadā   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts