Studiju daļa

Studiju daļa: 100. kabinets (1. stāvs)

Tālrunis: 67100661

Darba laiks:

  • Pirmdiena - piektdiena: 8:30 - 18:30
  • Sestdiena: 8:30 - 14:00

E-pasts: student@tsi.lv

Studiju daļa risina visus jautājumus, kas saistīti ar studiju procesa organizēšanu, tas ir:

studējošajiem:

  • pieņem iesniegumus no studējošajiem jautājumos, kas saistīti ar studiju procesu,
  • izsniedz izziņas un sertifikātus par studējošo juridisko un akadēmisko statusu,
  • veido studiju individuālos plānus un grafikus,
  • izsniedz norīkojumus eksāmenu un ieskaišu kārtošanai,

docētājiem:

  • izveido un koriģē nodarbību un eksāmenu sesijas sarakstu,
  • kontrolē studiju procesa norisi.

 

Studiju daļas darbinieki:

Naira Mežgale, Studiju daļas vadītājs 

100.kabinets
Tālr. 67109386
e-pasts: mezgale.n@tsi.lv

Anastasija Skačkova, Klientu apkalpošanas speciāliste

100.kabinets
Tālr. 67100661
e-pasts: student@tsi.lv

Olga Nikolajeva, Klientu apkalpošanas speciāliste

100.kabinets
Tālr. 67100680
e-pasts: student@tsi.lv

Tatjana Pavlova, nodarbību un brīvo auditoriju saraksts 

102.kabinets
Tālr. 67100649
e-pasts: pavlova.t@tsi.lv

Larisa Voropajeva, Studējošo lietu lietvede

100.kabinets
Tālr. 67100523
e-pasts: voropajeva.l@tsi.lv

 

 

 

 

 

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts