Studiju daļa

Studentu apkalpošanas serviss atrodas: 100.kabinets (1.stāvs)

Darba laiks:

  • Pirmdiena - Piekdiena: 8:30 - 18:30
  • Sestdiena: 8:30 - 14:00

Telefons: 67100661

E-pasta adrese​: student@tsi.lv

Studiju daļa un Studentu apkalpošanas serviss risina visus jautājumus, kas saistīti ar studiju procesa organizēšanu, tas ir:

studējošajiem:

  • pieņem iesniegumus no studējošajiem jautājumos, kas saistīti ar studiju procesu
  • izsniedz izziņas un sertifikātus par studējošo juridisko un akadēmisko statusu
  • veido studiju individuālos plānus un grafikus
  • izsniedz norīkojumus eksāmenu un ieskaišu kārtošanai

docētājiem:

  • izveido un koriģē nodarbību un eksāmenu sesijas sarakstu
  • kontrolē studiju procesa norisi

 

Studiju daļa:

Ineta Kristovska, Studiju daļas vadītāja

710.kabinets
Tālr. 67100595
e-pasts: kristovska.i@tsi.lv

Tatjana Pavlova, nodarbību un brīvo auditoriju saraksts 

102.kabinets
Tālr. 67100649
e-pasts: pavlova.t@tsi.lv

Studentu apkalpošanas serviss:

Olga Nikolajeva, Klientu apkalpošanas speciāliste

100.kabinets
Tālr. 67100661
e-pasts: student@tsi.lv

Larisa Voropajeva, Studējošo lietu lietvede

100.kabinets
Tālr. 67100523
e-pasts: voropajeva.l@tsi.lv

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts