Stratēģiskā un pārmaiņu vadība aviācijā | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Stratēģiskā un pārmaiņu vadība aviācijā

Stratēģiskā un pārmaiņu vadība aviācijā

TSI Mūžizglītības mācību centrs piedāvā Jums studiju kursu Klausītāja statusā - "Stratēģiskā un pārmaiņu vadība aviācijā".

TSI ir Latvijā vadošā augstskola studiju programmu īstenošanā tālmācības formātā. Tālmācības priekšrocības balstās uz brīvību izvēlēties mācību vietu un laiku, kursus var apgūt atrodoties jebkurā pasaules vietā, apvienojot tos ar darbu, ģimenes dzīvi, atpūtu vai citiem personiskās dzīves procesiem. Mācies izmantojot mūsdienīgas saziņas formu – internetu! Tālmācība ir brīvi pieejama visiem neatkarīgi no vecuma, izglītības, mobilitātes, nodarbošanās vai dzīvesvietas.

Programmas sākums: Marts, 2020.
Mācību valoda: angļu
Studiju kursa nosaukums: Strategic and Change Management in Aviation
Līmenis: Maģistrs
Kredītpunkti: 4
ECTS: 6
Lektors: Artūrs Saveļjevs

 

Kursu cenaMaksāt 650 EUR
TSI studentiem un TSI Alumni, TSI Korporatīvajiem partneriemMaksāt 550 EUR

[SVARĪGI] Pirms apmaksas veikšanas, pārliecinieties vai grupa ir nokomplektēta.

 

Kursa mērķis

To gain theoretical and practical knowledge, that would allow to define the strategy of an organization, to implement it and to evaluate its effectiveness; to timely identify the need for changes, to be able to plan, implement and manage them, thus ensuring the successful strategic development of an organization within the Aviation industry.

Studiju rezultāti

On successful completion of the course, students will (knowledge, skills and competences):

  • To define the strategy of an organization on the basis of the analysis of an internal and external factors of influence;
  • To develop the strategic and operational management plans;
  • To evaluate the effectiveness of the strategy of an organization and its implementation;
  • To identify the need for changes within organization, based on the various internal and external factors;
  • To critically evaluate different approaches to the change management, choosing the most appropriate to the current situation, taking into consideration the management aspects and culture of the particular organization;
  • To develop the change management plan of an organization, practically using the conformable instruments of change management;
  • To argument and to convince others for the necessity of changes, being aware of and taking into consideration the possible consequences of the changes on the organization as a whole and its employees;
  • To follow the change process within organization, and if necessary to implement corrections within the change management plan.

Studiju kursa īss saturs

1.Defining the strategy of an organization 2.The analysis of the internal and external factors of an organization; 3.Planning process within organization:    3.1.Strategic planning;    3.2.Operational planning. 4.Main stages of planning. 5.Planning documents. 6.The strategic management and planning of organizations within Aviation industry. 7.The importance of changes in modern business environment. 8.The theoretical and practical aspects of change management:    8.1.Identifying the necessity for changes;    8.2.Change management plan;    8.3.Instruments of change management;    8.4.Implementation of the change within organization;    8.5.Choosing the communication strategy. 9.The main reasons of changes within Aviation industry and their impact on organizations (airports, airlines, etc.) within time. 10.The practical examples of the strategic and change management. Group work/home work/presentations.

 


 

Reģistrācija ir obligāta!

 

 

 

 

kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100652

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts