Starptautisko sakaru daļa | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Starptautisko sakaru daļa

Starptautisko sakaru daļa

Starptautisko sakaru daļa profesionālā līmenī īsteno koordinētu Transporta un sakaru institūta (TSI) pedagoģisko un zinātnisko starptautisko sakaru politiku, veicinot augstskolas internacionalizāciju un starptautisko atpazīstamību.

Starptautisko sakaru daļas galvenie uzdevumi un funkcijas:

  • Studentu, docētāju un darbinieku informēšana par starptautiskās sadarbības un apmaiņas iespējām, izmantojamiem starptautiskiem fondiem vai grantiem;
  • Erasmus, Tempus un citu starptautisko akadēmisko programmu koordinēšana;
  • Starptautisko sadarbības partneru meklēšana un piesaiste, līgumu sagatavošana un izpildes kontrole;
  • Starptautisku tikšanos, semināru, konferenču un vizīšu organizēšana.
  • Dokumentu kārtošana ārvalstu studentiem, docētājiem un viesiem vīzu un uzturēšanās atļauju saņemšanai;
  • Kontaktu uzturēšana ar Latvijas Republikas un ārvalstu vēstniecībām, kā arī Latvijas valsts pārvaldes institūcijām vīzu, uzturēšanās atļauju un citu dokumentu kārtošanai;
  • Institūta pārstāvēšana starptautiskās izstādēs, konferencēs, semināros un komisijās starptautiskās izglītības un sadarbības jautājumos.

Mūsu kontakti:

Anželika Smagina

Starptautisko sakaru daļas vadītāja

Lomonosova1, 404.kab.

Tālrunis: +371 67100598

E-pasts: smagina.a@tsi.lv

 

 

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts