Starptautiskās komerctiesības un transporta tiesības | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Starptautiskās komerctiesības un transporta tiesības

Tālmācības kursi Klausītāja statusā „Starptautiskās komerctiesības un transporta tiesības”

TSI Mūžizglītības mācību centrs piedāvā Jums kursus Klausītāja statusā „Starptautiskās komerctiesības un transporta tiesības” (Profesionālā bakalaura grāds transporta un biznesa loģistikā)

TSI ir Latvijā vadošā augstskola studiju programmu īstenošanā tālmācības formātā. Tālmācības priekšrocības balstās uz brīvību izvēlēties mācību vietu un laiku, kursus var apgūt atrodoties jebkurā pasaules vietā, apvienojot tos ar darbu, ģimenes dzīvi, atpūtu vai citiem personiskās dzīves procesiem. Mācies izmantojot mūsdienīgas saziņas formu – internetu! Tālmācība ir brīvi pieejama visiem neatkarīgi no vecuma, izglītības, mobilitātes, nodarbošanās vai dzīvesvietas.

Kursa ilgums: 2 mēneši
Apguves valoda: krievu
Kredītpunkti: 2

 

Sākums: Septembris, 2019

Cenas


Kursu cenaMaksāt 200 EUR

Jūs varat pieslēgties kursam jebkurā jums ērtākā laikā. Kurss tiek realizēts tālmācības veidā.

 

Kursa mērķis

Priekšmeta apguves ietvaros kursa klausītāji iegūs zināšanas komerctiesību un transporta tiesību nozarē, apgūst iemaņas starptautisko un nacionālo tiesību normu piemērošanā loģistikas nozares uzņēmumu darbībā.

Zināšanas un prasmes

 • Starptautisko komerctiesību un transporta tiesību galvenie teorētiskie aspekti, t.sk. komerctiesību un transporta tiesību subjektu statuss, normatīvo aktu prasības darījumu slēgšanai, transporta strīdu izskatīšanas īpatnības dažādās instancēs.
 • Praksē piemērot normatīvos aktus un risināt praktiskus transporta nozares tiesiskos jautājumus.
 • Noteikt līgumu slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas veidus, kā arī līguma pušu tiesiskās aizsardzības instrumentus.
 • Līgumu sagatavošanas un slēgšanas iemaņas, pārvadājumu dokumentu, komercaktu, pretenziju un prasības pieteikumu sastādīšanas iemaņas.

Tēmas

 1. Starptautisko komerctiesību jēdziens un avoti.
 2. Starptautisko komerctiesību subjekti.
 3. Starptautiskais līgums.
 4. Šķīrējtiesa (аrbitrāža).
 5. Transporta tiesību jēdziens, avoti un subjekti.
 6. Dzelzceļa pārvadājumu starptautiskais un nacionālais tiesiskais regulējums.
 7. Autopārvadājumu nacionālais un starptautiskais tiesiskais regulējums.
 8. Jūras pārvadājumu starptautiskais un nacionālais tiesiskais regulējums.
 9. Gaisa pārvadājumu starptautiskais un nacionālais tiesiskais regulējums.
 10. Multimodālo pārvadājumu tiesiskais regulējums.

 


 

Reģistrācija ir obligāta!

 

 

 

 

kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100652

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts