Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē

Programmas nosaukums: Maģistra studiju programma „Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē”

Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē

Akreditācija: saskaņā ar 04.07.2018. izsludinātajiem grozījumiem Augstskolu likumā studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” īstenotā programma „Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē” ir akreditēta līdz 2020.gada 31.decembrim.

Studiju valodas: latviešu, angļu

Iespējamās apmācības formas un studiju ilgums:

  • pilna laika studijas: 2 studiju gadi. Nodarbības tiek organizētas pa dienu vai vakaros.
  • nepilna laika studijas: 2,5 studiju gadi. Nodarbības tiek organizētas sestdienās vai pēc moduļu grafika (aptuveni 1x mēnesī piektdienā 16:00-21:30, sestdienā 10:30-17:00, svētdienā 10:30-15:30).
  • tālmācība: 2,5 studiju gadi (pieejama tikai angļu valodā)

Studiju maksa

Uzņemšanas prasības: Augstākā izglītība. Sociālo zinātņu bakalaurs vai Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs (specializācija datortehnoloģijas biznesā ), vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbībā, transportā vai loģistikā.

Programmas apjoms 80 kredītpunkti (120 ECTS)

Fakultāte: Vadībzinātņu un ekonomikas fakultāte

Programmas direktore: profesore Irina Kuzmina-Merlino, Dr. oec., Kuzmina.I@tsi.lv

Studiju programmas struktūra: Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē

Programmas kods  atbilstoši Latvijas Republikas izglītības klasifikatoram: 45345

Mūsdienu menedžerim ir jāapgūst tādas zināšanas, prasmes un kompetences, kuras varētu palīdzēt pieņemt efektīvu lēmumu pastāvīgi mainīgās ekonomiskās, politiskās un sabiedriskās dzīves apstākļos, un būt par līderi. Studiju programmas akadēmiskais raksturs, kas tiek realizēts, izmantojot mūsdienīgas interaktīvas mācību formas, sekmē pedagoģisko un pētniecisko spēju attīstību, kas ļauj apgūt analītiskā darba un profesionālās konsultēšanas iemaņas mūsdienīgas organizācijas attīstības un vadības jautājumos.

Sekmīga studiju programmas apguve ļauj attīstīt profesionālās kompetences iemaņas, kas nepieciešamas tam, lai TSI absolvents kļūtu par veiksmīgiem uzņēmīgiem menedžeriem, dažāda līmeņa vadītājiem kā komercuzņēmumos, tā arī dažādās nekomerciālās organizācijās, kas strādā globālās vides apstākļos.

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts