Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē


Programmas apraksts

Iegūstamais akadēmiskais grāds: Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē

Akreditācija: līdz 2021. gada 30. jūnijam

Programmas apjoms: 80 kredītpunkti (120 ECTS)

Iespējamās studiju formas un valodas:

  • Pilna laika studijas – 2 studiju gadi. (latviešu, angļu) Nodarbības tiek organizētas pa dienu vai vakaros.
  • Nepilna laika studijas – 2,5 studiju gadi. (latviešu, angļu) Nodarbības tiek organizētas sestdienās vai pēc moduļu grafika (aptuveni 1x trīs nedēļās - piektdienā 16:00-21:30, sestdienā 10:30-17:00, svētdienā 10:30-15:30).
  • Tālmācība – 2,5 studiju gadi. (pieejama tikai angļu valodā).

Uzņemšanas prasības: 1. Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbībā un ekonomikā; 2. Bakalaura vai maģistra grāds citā sociālā zinātnē vai saistītā zinātnē un divu gadu profesionālā darba pieredze uzņēmējdarbībā un ekonomikā; 3. Bakalaura vai maģistra grāds citā zinātnē un vismaz piecu gadu profesionālā darba pieredze uzņēmējdarbībā un ekonomikā.

Uzņemšanas noteikumi

 

"Programma piedāvā efektīvu starpnozaru izglītības pieeju, kas lielu uzmanību velta praksei, kā arī organizāciju vadības atbalstam, īpaši šajā digitālās transformācijas laikmetā. Tas ļauj apgūt dažādas vadīšanas prasmes un kompetences ar fokusu uz lēmumu pieņemšanu, izaugsmi, organizāciju kultūru, korporatīvo atbildību un efektivitāti."

 

Programmas direktors
Dr. Oec., profesore
Irina Kuzmina-Merlino
 

Personība, kura…

vēlas attīstīt vadītprasmi strādājot ātri mainīgā un sarežģītā vidē;

izveidot karjeru, vadot komandas gan mazos, gan vidējos, gan lielos uzņēmumos, kas darbojas dažādās nozarēs, vietējā vai globālā mērogā;

nodarboties ar uzņēmējdarbību mūsdienu biznesa pasaulē;

pētīt dažādu jomu biznesa un vadības procesus, kā arī sniegt kompetentus lietpratēja padomus

Vēlas kļūt par...

Studiju programmas absolventi ieņem dažādus amatus virknē nozaru Latvijā un visā pasaulē: vispārējā pārvaldībā, projektu vadībā, mārketingā, cilvēkresursu vadībā, sabiedriskajās attiecībās, pētniecībā, dažādu veidu uzņēmējdarbībā un menedžmenta konsultēšanā

Vēlas nākotnē…

strādāt multidisciplinārās komandās, konkrēta transformācijas rezultāta sasniegšanai;

ieņemt līdera lomu, plānot un organizēt komandas darbu, motivēt tās dalībniekus kopīgā mērķa sasniegšanai;

sagatavot biznesa plānu jaundibinātam uzņēmumam vai biznesa attīstībai;

pielietot analītiskus un tehniskus rīkus biznesa lēmumu pieņemšanai;

analizēt un kritiski vērtēt uzņēmējdarbības efektivitāti;

atpazīt nepieciešamību pēc papildu zināšanām un pašu iemaņu attīstības

 

Par programmu

Maģistra programma ir veidota tā, lai palīdzētu studentiem izveidot racionālu analītisku pieeju uzņēmējdarbības problēmu risināšanai un iekšējo pārmaiņu sekmēšanai biznesā, izmantojot modernas pārvaldības tehnoloģijas, kas ļauj iegūt kompetences vadītāja vai uzņēmēja darbam, kas padara mūsu absolventus pieprasītus darba tirgū. Spēja vadīt pārmaiņas, nodrošināt uzņēmuma attīstību un finanšu stabilitāti ir aktuālākais uzdevums mūsdienu vadītāja darbībā, tas palielina nepieciešamību sagatavot šādus speciālistus mūsdienu Latvijas darba tirgum. Šajā sakarā ar jauno akadēmisko gadu tiks atklātas divas specializācijas: "Bizness un pārmaiņu vadība" un "Bizness un finanšu vadība".

 

Mācību maksa

 

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums2 gadi2,5 gadi2,5 gadi
Studiju maksa EUR/gadā:   
LR un ES iedzīvotāji2000 EUR *1600 EUR *1700 EUR
NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji2700 EUR2160 EUR1700 EUR
Citu valstu iedzīvotājiem3200 EUR2560 EUR1700 EUR **
Daugavpils fil.   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

 

Studiju programmas struktūra

 

Bloks A - obligātie priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Cilvēkresursu vadība un līderība46.0
Datu analīzes metodes un biznesa prognozēšana69.0
Finanšu vadīšana46.0
Inovāciju vadība23.0
Projektu vadība un finansēšana46.0
Stratēģiskā vadībzinība46.0
Pedagoģija un psiholoģija23.0
Zinātniskais seminārs I23.0
Zinātniskais seminārs II23.0
Zinātnisko pētījumu metodoloģija23.0
Maģistra darbs2030.0Bloks B - specializācijas priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Biznesa procesu modelēšana un vadība46.0
Globāla ekonomika un starptautiskā biznesa vide46.0
Informācijas sistēmas un tehnoloģijas biznesā46.0
Starptautiskais mārketings un reklāma46.0
Starptautiskās komerctiesības un nodokļi46.0
Korporatīvā pārvaldība un sociālā atbildība23.0
Lēmumu pieņemšanas metodoloģija23.0Bloks C - izvēles priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Brīvās izvēles priekšmets46.0
 

 

Absolventu atsauksmes

 
 

Nekad nebūtu domājis..

Nekad nebūtu domājis, ka būšu maģistrs sociālās zinātnēs! Studijas maģistrantūrā man bija liels izaicinājums, tās man deva iespēju izaugt ne tikai profesionāli, bet arī pilnveidoties pašam. Protams studijas TSI ņēma daudz emociju: vēlie un grūtie vakari lekcijās,  jauni draugi, izaugsmes iespējas karjerā un, protams,  milzīgs gods par iepazīšanos un pieredzes gūšanu no zinošiem un profesionāliem pasniedzējiem! Esmu gandarīts par to, ka veiksmīgi šo dzīves posmu esmu paveicis, kas noteikti nesīs augļus gan man, gan maniem bērniem! Gan bakalauru, gan maģistru ieteiktu studēt tikai un vienīgi TSI- kā to darīju es!!!

Vadims Samuilovs

 
 
 
 

Es vēlētos uzsvērt šādas priekšrocības, ko ieguvu, studējot TSI:

  • augsta līmeņa izglītības programma, tas ir, es apskatīju visas tēmas, par kurām man nebija zināšanu;

  • moderna izglītības sistēma, tas ir, mācībām klātienē bija arī  iespēja paralēli mācīties tiešsaistē, tāpēc, izmantojot visas mācību grāmatas un avotus internetā, kā arī spēja sazināties ar skolotājiem un profesoriem, izmantojot internetu, un ātri saņemt atbildi, tiešām ietaupīja manu laiku;

  • Svarīga priekšrocība veiksmīgai apmācībai ir pieeja iekārtām un moderniem personālajiem datoriem jebkurā laikā;

  • Man bija iespēja studēt ārzemēs 1 semestrī Erasmus mobilitātes programmas ietvaros, un TSI man palīdzēja apgūt kursus Florences universitātē, lai gan iepriekš tika parakstīts līgums starp citām fakultātēm;

  • Starptautiskā vide, tas ir, mani grupas biedri bija cilvēki no dažādām valstīm, piemēram, Armēnijas, Uzbekistānas, Indijas, Spānijas un Kazahstānas.

​Šīs priekšrocības ļāva man justies pārliecinātam un konkurētspējīgam, pēdējos 2 gadus strādāju starptautiskā uzņēmumā ar ES Zilo karti, kas apstiprina, ka esmu speciālists ar augstas kvalitātes izglītību.

Ildar Farkhshatov (1602 MDA)

 
 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts