"Sociālo zinātņu maģistrs transportā un loģistikā" studiju programmas struktūra | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

"Sociālo zinātņu maģistrs transportā un loģistikā" studiju programmas struktūra

Priekšmeti – Bloks A

KodsStudiju kursiKp
05 M 004Zinātnisko pētījumu metodoloģija2
05 M 300ES un LR transporta politika2
05 M 302Transporta sistēmu ģeogrāfija2
05 M 330Transporta ekonomika4
05 M 339Datu analīzes metodes un biznesa prognozēšana4
05 M 309Loģistikas sistēmas un ķēdes4
05 M 341Informācijas sistēmas transportā un loģistikā4
M -04-ZsZinātniskais seminārs2
03 M m23Maģistra darbs20

 

Priekšmeti – Bloks B

KodsStudiju kursiKp
05 M 001Pedagoģija un psiholoģija2
05 M 350Biznesa procesu modelēšana un vadība4
05 M 260Operāciju pētīšana2
05 M 307Riska pārvaldība piegādes ķēdēs4
05 M 312Imitācijas modelēšana transportā un logistikā2
05 M 336Prakse pārvadājumu organizēšanai10
05 M 337Prakse kravu un pasažieru terminālu vadībai10

 

Priekšmeti – Bloks C

KodsStudiju kursiKp
05 M 602Akadēmiskā angļu valoda2
05 C 000Brīvās izvēles priekšmets2

 

TSI ir tiesīgs veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts