Sociālo zinātņu maģistrs transportā un loģistikā

Programmas nosaukums: Maģistra programma „Sociālo zinātņu maģistrs transportā un loģistikā”

Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu maģistrs transportā un loģistikā

Studiju programma sniedz iespēju nesen augstskolu beigušiem absolventiem un strādājošiem speciālistiem apgūt un sistematizēt zināšanas un praktiskās iemaņas sabiedriskā transporta, aviokompāniju un lidostu, jūras pārvadājumu un ostu, dzelzceļa kravu un pasažieru pārvadājumu, piegāžu ķēžu vadības, stabila transporta attīstības u.c. jomās.

Maģistrantiem tiek piedāvāts studiju kursu kopums, kuru apguves rezultātā viņi iegūs prasmi risināt sarežģītus starpdisciplināra rakstura transporta un loģistikas jautājumus. Programmas ietvaros nākošie speciālisti iegūs sistēmiskas zināšanas un prasmes sarežģītu procesu vadībā un optimizācijā, ekonomiskajā analīzē, statistiskajā modelēšanā un projektu novērtēšanā, lai saprastu un risinātu problēmas transporta loģistikas sistēmu plānošanas, izstrādes un vadības jomā.

Akreditācija: līdz 2019. gadam (Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 367 ) 

Studiju valodas: latviešu, krievu, angļu

Iespējamās apmācības formas un studiju ilgums:

  • pilna laika studijas: 2 studiju gadi (4 semestri)

  • nepilna laika studijas: 2,5 studiju gadi (5 semestri)

Studiju maksa 

Prasības uzņemšanai: augstākā izglītība (sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē vai ekonomikā, inženierzinātņu bakalaura grāds vai dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs vai matemātikā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība loģistikā, transportā, uzņēmējdarbībā, ekonomikā, datorzinātnēs, informācijas sistēmās vai elektronikā)

Programmas apjoms: 82 kredītpunkti

Fakultāte:  Transporta un loģistikas fakultāte

Programmas direktors: profesore Irina Jackiva, Dr.sc.ing.,  Jackiva.I@tsi.lv

"Sociālo zinātņu maģistrs transportā un loģistikā" studiju programmas struktūra

Programmas kods  atbilstoši Latvijas Republikas izglītības klasifikatoram: 45840 

Saīsinātā programma

Programmas apjoms: 62 kredītpunkti*

Iespējamās apmācības formas un studiju ilgums:

  • pilna laika studijas: 1,5 studiju gadi (3 semestri)

  • nepilna laika studijas: 2 studiju gadi (4 semestri)

Studiju valodas: latviešu, krievu

*Prasības uzņemšanai: ar 4 gadu bakalaura vai otrā līmeņa profesionālajā izglītībā apgūtu profesionālo praksi vismaz 20 KP apjomā

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts