Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā

Programmas nosaukums: Maģistra studiju programma „Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā”

Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā

Akreditācija: līdz 2019. gada beigām (Akreditācija Nr. 343. 

Studiju valodas: latviešu, krievu

Iespējamās apmācības formas un studiju ilgums: 

  • pilna laika studijas: 2 studiju gadi (4 semestri)
  • nepilna laika studijas: 2,5 studiju gadi (5 semestri)

Studiju maksa

Uzņemšanas prasības: Augstākā izglītība. Sociālo zinātņu bakalaurs, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbībā, vai loģistikā

Programmas apjoms: 80 kredītpunkti

Fakultāte: Vadībzinātņu un ekonomikas fakultāte

 

Programmas direktors: asociētā profesore Nataļja Podoļakina,  Dr.oec., Podolakina.N@tsi.lv

Studiju programmas struktūra: Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā

Programmas kods  atbilstoši Latvijas Republikas izglītības klasifikatoram: 45310

Šīs akadēmiskās studiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kas ir spējīgi mūsdienu apstākļos kompetenti realizēt analītisko, organizatorisko (administratīvo), zinātniski pētniecisko izglītojošo darbību dažādās ekonomikas jomās.

Absolventi var darboties kā mikroekonomiskajos, tā arī makroekonomiskajos līmeņos; kā dažādās ekonomikas nozarēs, tā arī dažādu ekonomisko funkciju realizēšanā. 

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts