Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā

Informācija: 2019. / 2020. ak gadā šajā studiju programmā studenti netiek uzņemti.

Programmas nosaukums: Maģistra studiju programma „Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā”

Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā

Akreditācija: saskaņā ar 04.07.2018. izsludinātajiem grozījumiem Augstskolu likumā studiju virzienā „Ekonomika” īstenotā programma „Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā” ir akreditēta līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Studiju valodas: Latviešu, Angļu

Iespējamās apmācības formas un studiju ilgums: 

  • pilna laika studijas: 2 studiju gadi 
  • nepilna laika studijas: 2,5 studiju gadi

Studiju maksa

Uzņemšanas prasības: Augstākā izglītība. Sociālo zinātņu bakalaurs, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbībā, vai loģistikā

Programmas apjoms: 80 kredītpunkti (120 ECTS)

Fakultāte: Vadībzinātņu un ekonomikas fakultāte

 

Programmas direktore: asociētā profesore Nataļja Podoļakina,  Dr.oec., Podolakina.N@tsi.lv

Studiju programmas struktūra: Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā

Programmas kods  atbilstoši Latvijas Republikas izglītības klasifikatoram: 45310

Šīs akadēmiskās studiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kas ir spējīgi mūsdienu apstākļos kompetenti realizēt analītisko, organizatorisko (administratīvo), zinātniski pētniecisko izglītojošo darbību dažādās ekonomikas jomās.

Absolventi var darboties kā mikroekonomiskajos, tā arī makroekonomiskajos līmeņos; kā dažādās ekonomikas nozarēs, tā arī dažādu ekonomisko funkciju realizēšanā. 

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts