Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē

Programmas nosaukums: Bakalaura studiju programma „Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē”

Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē

Akreditācija: saskaņā ar 04.07.2018. izsludinātajiem grozījumiem Augstskolu likumā studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” īstenotā programma „Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē” ir akreditēta līdz 2020.gada 31.decembrim.

Studiju valodas: latviešu, angļu

Iespējamās apmācības formas un studiju ilgums:

  • pilna laika studijas: 3 studiju gadi 
  • nepilna laika studijas: 4 studiju gadi 
  • tālmācība: 4 studiju gadi (pieejama angļu valodā)

Studiju maksa

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Programmas apjoms: 120 kredītpunkti (180 ECTS)

Fakultāte:  Vadībzinātņu un ekonomikas fakultāte

Programmas direktores p.i.: profesore Irina Kuzmina-Merlino, Dr. oec., Kuzmina.I@tsi.lv

Studiju programmas struktūra: Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē

Programmas kods  atbilstoši Latvijas Republikas izglītības klasifikatoram: 43345

Studiju programma veicina nepieciešamo zināšanu iegūšanu mūsdienīga uzņēmuma vadības jomā, kas ļauj efektīvi izmantot starptautiskās biznesa vides iespējas. Klasiskā augstākā izglītība kombinācijā ar inovatīvo pieeju speciālistu sagatavošanā ir šīs  programmas īpašā iezīme.

Katram studentam ir iespēja parādīt sevi zinātniskajos pētījumos un aktīvi piedalīties starptautiskos projektos.

Programmu absolvējušie ir:

  • Savu biznesa virzienu organizētāji
  • Mazā uzņēmuma vadītāji
  • Inovatīvo projektu vadītāji
  • Speciālisti personāla vadības jomā
  • Risku analītiķi uzņēmējdarbībā
Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts