Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē


Programmas apraksts

Iegūstamais akadēmiskais grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē

Akreditācija: līdz 2021. gada 30. jūnijam

Programmas apjoms: 120 kredītpunkti (180 ECTS)

Iespējamās studiju formas un valodas:

  • Pilna laika – 3 gadi (latviešu, angļu)
  • Nepilna laika – 4 gadi (latviešu, angļu)
  • Tālmācība – 4 gadi (angļu)

Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība.

Uzņemšanas noteikumi

 

"Programma "Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē" ir kā platforma veiksmīgas karjeras izaugsmei vai biznesa uzsākšanai. Programma izceļas, apvienojot augstāko izglītību klasiskā izpratnē ar novatorisku pieeju speciālistu sagatavošanā. Pēdējā mācību gadā studentiem ir iespēja izvēlēties kādu no piedāvātajām specialitātēm."

 

Programmas direktors
Mg. oec., lektore
Oksana Skorobogatova
 

Personība, kura…

tiecas iegūt nepieciešamās zināšanas mūsdienīgu uzņēmumu vadības jomā, kas ļaus efektīvi izmantot starptautiskās biznesa vides iespējas

Vēlas kļūt par...

profesionāli un pārmaiņu iniciatoru izvēlētajā segmentā. Programmas "Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē" absolventi ir: savas uzņēmējdarbības jomas organizatori; mazo uzņēmumu vadītāji; inovāciju projektu vadītāji; personāla un riska analīzes speciālisti uzņēmējdarbības vidē

Vēlas nākotnē…

Pierādīt sevi zinātniskos pētījumos un aktīvi piedalīties starptautiskos projektos

 

Par programmu

Studenti iemācās izprast klientu vajadzības, izstrādāt uz uzņēmuma organizatoriskajiem mērķiem un uzdevumiem vērstas stratēģijas un politiku, biznesa plānus savu ideju realizēšanai. Zināšanas mūsdienu uzņēmumu vadībā ļauj absolventiem efektīvi izmantot iespējas, ko piedāvā starptautiskā biznesa vide.

Studentiem šajā programmā ir iespēja izvēlēties specializāciju, kas vairāk atbilst viņu in teresēm – Biznesa digitālā pārvaldība vai Vadības ekonomika.

 

Mācību maksa

 

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums3 gadi4 gadi4 gadi
Studiju maksa EUR/gadā:   
LR un ES iedzīvotāji1800 EUR *1350 EUR *1300 EUR
NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji2700 EUR 1300 EUR
Citu valstu iedzīvotājiem3000 EUR 1300 EUR **
Daugavpils fil.   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

 

Studiju programmas struktūra

 

Bloks A - obligātie priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Augstākā matemātika812.0
Biznesa vadības pamati46.0
Makroekonomika46.0
Mikroekonomika46.0
Operāciju vadība46.0
Personāla vadība46.0
Projektu vadīšana23.0
Resursu plānošana un kontrole46.0
Risku vadība46.0
Starptautiskā uzņēmējdarbība23.0
Statistika46.0
Tirgzinības46.0
Uzņēmējdarbības pamati46.0
Vadības analīze46.0
Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība23.0
E-mārketinga pamati23.0
Ievads studijās ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē23.0
Bakalaura darbs1015.0Bloks B - specializācijas priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Filozofija23.0
Grāmatvedība46.0
Ievads pārmaiņu vadībā23.0
Korporatīvās finanses46.0
Optimizācijas teorija un metodes23.0
Organizācijas rīcība23.0
Uzņēmējdarbības tiesiskā regulēšana46.0
Vadības un organizācijas teorija23.0
Informācijas tehnoloģijas 123.0
Informācijas tehnoloģijas 223.0
Latviešu valoda23.0
Lietišķo attiecību psiholoģija23.0
Loģistikas pamati23.0
Nodokļi un aplikšana ar nodokļiem23.0
Pārdošanas vadība23.0
Profesionālā angļu valoda uzņēmējdarbībai46.0
Sociālā psiholoģija un socioloģija23.0
Standartizācija un kvalitātes kontrole23.0
Svešvaloda23.0Bloks C - izvēles priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Brīvās izvēles priekšmets46.0

 

TSI ir tiesīgs veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Absolventu atsauksmes

 
 

Fundamentālas zināšanas…

“Vadības zinātnes programma man palīdzēja attīstīt iemaņas analītiskajā domāšanā,  prasmes rast racionālus risinājumus. Dtudiju laikā tika iegūtas fundamentālas zināšanas par statistiku, ekonomiku, vadību un informācijas tehnoloģijām. Iegūtais vadības bakalaura grāds pavēra plašu redzesloku un durvis pasaulslavenām universitātēm, un es tiku uzņemta Milānas universitātes Ekonomikas maģistra programmā. Šobrīd es studēju Beļģijā Luvainas universitātē, dubultā diploma studiju programmas ietvaros.”

Veronika Lukoperova

 
 
 
 

Optimālākiem risinājumiem jebkurām problēmām...

Pateicoties prasmēm un pašpārliecībai, ko esmu ieguvusi TSI, mazāk nekā gada laikā man izdevās parādīt sevi un izaugt no biroja administratores amata līdz biznesa projekta koordinatorei. TSI ir vieta, kur cilvēkiem tiek iemācīts domāt patstāvīgi un nākt klajā ar optimālākiem risinājumiem jebkurām problēmām. Es esmu pateicīga TSI un visiem tās darbiniekiem par kopīgi pavadīto laiku.

Alina Liplanska

 
 

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts