Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā

Informācija: 2020./ 2021. ak gadā šajā studiju programmā studenti netiek uzņemti.

EKONOMIKA

IEGŪSTAMAIS GRĀDS: Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS FORMAS:

  • pilna laika: 3 studiju gadi
  • nepilna laika: 4 studiju gadi

STUDIJU VALODAS: latviešu, angļu

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI: vidējā izglītība

KO PROGRAMMA PIEDĀVĀ:

Studiju gaitā studenti iemācīsies veikt ekonomisko un finanšu analīzi, izstrādāt budžetu un izvērtēt komerciālo un nekomerciālo organizāciju ekonomiskās attīstības perspektīvas

KO APGŪŠU STUDIJU LAIKĀ:

Mikroekonomiku un makroekonomiku, ES un Latvijas ekonomiku, starptautiskās ekonomiskās attiecības, lietišķo attiecību psiholoģiju, tirgzinības, nozaru tirgus ekonomiku, korporatīvās finanses, finanšu pārskatu analīzi, informācijas tehnoloģijas, profesionālo uzņēmējdarbības angļu valodu, nodokļus un aplikšanu ar nodokļiem,  finanšu institūcijas un finanšu tirgus,  apdrošināšanu, vadības analīzi, grāmatvedību utt.

PAR KO VARĒŠU STRĀDĀT:

Absolventi varēs profesionāli darboties kā ekonomisko jautājumu konsultanti, ekonomisti, banku darbinieki, nodokļu speciālisti, grāmatveži, auditori

STUDIJU MAKSA

PROGRAMMAS APRAKSTS

PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Akreditācija: saskaņā ar 04.07.2018. izsludinātajiem grozījumiem Augstskolu likumā studiju virzienā „Ekonomika” īstenotā programma „Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā” ir akreditēta līdz 2021. gada 30. jūnijam.

 

 

Programmas direktors: docents Jurijs Baltgailis,  Dr.oec.

E-mail: baltgailis.j@tsi.lv

 

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts