Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā

Programmas nosaukums: Bakalaura studiju programma „Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā”

Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā

Akreditācija: līdz 2019. gada beigām (Akreditācijas lapa Nr. 343. 

Studiju valodas: latviešu, krievu, angļu

Iespējamās apmācības formas un studiju ilgums:

  • pilna laika studijas: 3 studiju gadi (6 semestri)
  • nepilna laika studijas: 4 studiju gadi (8 semestri)

Studiju maksa

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Programmas apjoms: 120 kredītpunkti

Fakultāte: Vadībzinātņu un ekonomikas fakultāte

Programmas direktore: lektore Elīna Gončarova,  Mg.oec., goncarova.e@tsi.lv

Studiju programmas struktūra: Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā

Programmas kods  atbilstoši Latvijas Republikas izglītības klasifikatoram:43310

Būdams studiju programmas Sociālo zinātņu bakalaurs Ekonomikā direktors, es atzinīgi vērtēju un atbalstu Jūsu  izvēli iegūt augstāko izglītību Rīgas Transporta un sakaru institūtā. Gribu pievērst gan Jūsu, gan to, kuri vēl ir izvēles priekšā, uzmanību tam, ka programma paredz  speciālistu sagatavošanu, kas ir spējīgi mūsdienu apstākļos kompetenti veikt analītisku un organizatorisku darbību ekonomikas sfērā kā mikroekonomikas, tā arī makroekonomikas līmenī; kā dažādās ekonomikas nozarēs, tā arī dažādu ekonomisko funkciju realizēšanā…

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts