Seminārs “Ilgtspējīga mobilitāte un transporta plānošana pilsētvidē” | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Seminārs “Ilgtspējīga mobilitāte un transporta plānošana pilsētvidē”

http://www.tsi.lv/sites/default/files/styles/news_display_small/public/editor/news/shutterstock_110041646.jpg?itok=zzKNGVzS

2016. gada 24.februārī notika trešais seminārs no cikla “Ilgtspējīga mobilitāte un transporta plānošana pilsētvidē”, kas tika rīkots projekta ENDURANCE ietvaros.

Seminārā piedalījās pašvaldību pārstāvji no Gulbenes novada, Ādažu novada, Bauskas novada, Saldus novada, Valmieras, Jelgavas, Kuldīgas, Liepājas, Rīgas, plānošanas reģionu, Satiksmes ministrijas pārstāvji un citi transporta speciālisti, kuri ikdienā ir iesaistīti pilsētvides plānošanā, transporta plānošanā, satiksmes organizēšanā.

Šajā seminārā tika aplūkotas divas galvenās tēmas:

  • datu vākšana
  • un modelēšana ilgtspējīgas mobilitātes plānošanas vajadzībām un pasākumi virzībai uz ilgtspējīgu pilsētvides mobilitāti.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar plānošanas atbalsta instrumentiem – datu iegūšanu, veicot iedzīvotāju pārvietošanās apsekojumus, un modelēšanu, ar kuras palīdzību ir iespējams analizēt esošo mobilitātes situāciju un izstrādāt scenārijus iespējamām situācijām nākotnē.  Speciālisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Nīderlandes dalījās ar pieredzi iedzīvotāju apsekojumu veikšanā par pārvietošanās paradumiem un datu izmantošanā.

Kaurs Sarvs (Kaur Sarv), Transporta attīstības un investīciju departamenta izpilddirektors no Igaunijas Ekonomikas un sakaru ministrijas iepazīstināja ar 2015.gada nogalē veikto iedzīvotāju pārvietošanās apsekojumu Tallinā un apliecināja, ka apsekojumos iegūtie dati ļauj pārliecināties, vai līdz šim uz pieņēmumiem balstītie apgalvojumi atbilst īstenībai. Tallinas iedzīvotāju pārvietošanās apsekojums ir pozitīvs piemērs tam, ka arī ierobežotā laikā un ar ierobežotiem resursiem var iegūt plašu datu bāzi situācijas analīzei. K.Sarvs pievērsa uzmanību arī plaši izvērstai veloceliņu ierīkošanas programmai Igaunijā un to izmantošanai.  Igaunijā tiek plānots veloceliņu audits, lai izvērtētu šīs programmas lietderību.

Džims Makgīvers (Jim McGeever), pilsētvides attīstības speciālists no Lietuvas atgādināja par paradigmas maiņu transporta plānošanā – mērķis nav uzlabot transportlīdzekļu satiksmi, bet gan cilvēku pārvietošanos, kas ļautu uzlabot dzīves kvalitāti noteiktā teritorijā.

Pilsētvides mobilitātes speciālists Sanders Venstra (Sander Veenstra) no Nīderlandes norādīja uz vairākiem datu iegūšanas avotiem, kuri šodien ir pieejami, pateicoties transporta intelektuālajām sistēmām (transportlīdzekļu uztveršanas sensori, viedie luksofori, GPS). Kombinējot tos ar nacionālo vai vietējo apsekojumu datiem, var iegūt plašu datu bāzi satiksmes plūsmas analīzei.

Vidzemes plānošanas reģiona sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs Lotārs Dravants dalījās ar pieredzi iedzīvotāju aptaujas veikšanā par pārvietošanās paradumiem mazapdzīvotās lauku teritorijās un iepazīstināja ar jaunu iniciatīvu “Transports pēc pieprasījuma”, kas varētu tikt ieviests kā sabiedrisko transportu papildinošs risinājums.

Lielu klausītāju interesi piesaistīja Rīgas domes Satiksmes departamenta Projektēšanas dokumentācijas nodaļas vadītāja vietnieka Jāņa Andiņa uzstāšanās par K.Barona ielas pārveidošanu Rīgā. Iecerētā risinājuma uzdevums ir panākt līdzsvaru starp visiem satiksmes dalībniekiem, tādējādi veidojot pievilcīgāku vidi pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.  

Papildu informāciju, ziņojumus un bildes var atrast šeit.

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts