Reliability and Statistics in Transportation and Communication(RelStat’15). 21-24 October 2015. International Conference | TSI

Reliability and Statistics in Transportation and Communication(RelStat’15). 21-24 October 2015. International Conference

Konferences programma

Abstracts of the 15th International Conference RELIABILITY and STATISTICS in TRANSPORTATION and COMMUNICATION (RelStat'15), 21-24 October 2015, Riga, Latvia, ISBN 978-9984-818-78-8 

Proceedings of the 15th International Conference “Reliability and Statistics in Transportation and Communication” (RelStat’15), 21–24 October 2015, Riga, Latvia, ISBN 978-9984-818-79-5

15. Starptautiskās Konferences

DROŠUMS un STATISTIKA TRANSPORTĀ un KOMUNIKĀCIJĀ (RelStat’15),

21-24 Oktobrī 2015, Rīga, Latvija

Reliability and Statistics in Transportation and Communication. RelStat’15. (.pdf)

Mērķis

Konference piedāvā iespēju dažādu valstu zinātniekiem un profesionāļiem apspriest aktuālās problēmas un sniegumus šādos pētījumu virzienos:

http://www.tsi.lv/sites/default/files/editor/science/photo/RelStat/logo_relstat.gif

 • Drošums un statistika: teorija un pielietojums
 • Transporta sistēmu drošums un drošība
 • Drošums un Informācijas Drošība
 • Gadījuma notikumi un risku vadība
 • Modelēšana un Simulēšana
 • Inteliģentās transporta sistēmas, Informācija un Komunikāciju Tehnoloģijas
 • Transporta loģistika
 • «Gudrās» pilsētas un transports
 • Izglītības programmas un akadēmiskie pētījumi drošuma un statistikas jomā

Konference veltīta

Konference veltīta profesora Haima Kordonska piemiņai

Konferences valoda

Oficiālā konferences valoda ir angļu valoda

Konferenci atbalsta:

Transporta un sakaru institūts (Latvija) un Haima Kordonska Labdarības fonds (ASV) sadarbībā ar:

Sponsori

 • Transporta un sakaru institūts (Latvija)

Konferenci organizē

Transporta un sakaru institūts (Latvija)

Programmas komiteja

 • Prof. Igor Kabashkin, Transport & Telecommunication Institute, Latvia
 • Prof. Irina Yatskiv, Transport & Telecommunication Institute, Latvia
 • Prof. Maurizio Bielli, Institute of System Analysis and Informatics, Italy
 • Dr. Brent D. Bowen, Purdue University, USA
 • Prof. Ernst Frankel, Massachusetts Institute of Technology, USA
 • Prof. Juri Toluyew, Transport and Telecommunication Institute, Latvia
 • Prof. Zohar Laslo, Sami Shamoon College of Engineering, Israel
 • Prof. Andzrej Niewczas, Lublin University of Technology, Poland
 • Prof. Lauri Ojala, Turku School of Economics, Finland
 • Prof. Edmundas Zavadskas, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
 • Prof. Valery Lukinskiy, High School of Economics, Russia
 • Prof. Alexander Grakovski, Transport and Telecommunication Institute, Latvia
 • As. Prof. Eftihia Nathanail, University of Thessaly, Greece
 • As. Prof. Jacek Mazurkiewicz, Wroclaw University of Technology, Poland
 • Dr. Vadim Donchenko, Scientific and Research Institute of Motor Transport, Russia

Organizācijas komiteja

 • Prof. Igor Kabashkin, Latvia - Chairman
 • Ms. Inna Kordonsky-Frankel, USA - Co-Chairman
 • Prof. Irina Yatskiv, Latvia - Co-Chairman
 • Ms. Anna Agafonova, Latvia – Organization Manager
 • Ms. Marina Spasjonova, Latvia – Programme  Manager
 • Profesors Igors Kabaškins, Latvija - priekšsēdētājs
 • Inna  Kordonska - Frankela, ASV- līdzpriekšsēdētāja 
 • Profesore Irina Jackiva, Latvija- līdzpriekšsēdētāja
 • Anna Agafonova, Latvija- sekretāre
 • Marina Spasjonova, Latvija- sekretāre

Materiālu iesniegšanas prasības un termiņi

Tēžu iesniegšanas termiņš – līdz 2015. gada 15. aprīlijam

 Tēžu iesniegšana:

2015.g. 15.aprīlis

Tēžu akceptēšana:

2015.g. 29.aprīlis

Rakstu iesniegšana:

2015.g. 1.jūnijs

Apstiprinājums par raksta pieņemšanu:

2015.g. 1.jūlijs

 

Termiņi un šabloni

Dokumentu iesniegšanas termiņi| Referāta formāts, norādot speciālo sekciju | Šabloni un formatēšana

Konferences tēzes (aptuveni 600 vārdu) un raksti ir iesniedzami  angļu valodā, tiem jāatspoguļo skaidri saprotama ideja, temats, jāsniedz īss ieskats darba saturā, kā arī informācija par autoriem (pilns vārds, uzvārds, organizācija, adrese, telefona, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese).
Iesniegtās tēzes un raksti tiek recenzēti. Pieņemtie raksti tiks publicēti konferences rakstu krājumā, bet atsevišķi raksti arī žurnālā “Transport and Telecommunication” (ISSN 1407-6160).

Reģistrēšanās kārtība dalībai konferencē (Оn-line)

Reģistrēšanās dalībai konferencē organizēta vairākos posmos:

(Ievadiet vārdu un paroli).
Tēzes iespējams iesniegt, nosūtot tās uz e-pastu (RelStat@tsi.lv).

 • Recenzentiem

KONFERENCES SEKCIJAS (semināri)

Tiek gaidīti priekšlikumi konferences ietvaros organizētajām speciālajām tematiskajām sekcijām (semināriem). Katram priekšlikumam jāapraksta sekcijas tematika. Priekšlikumā jāietver sekcijā plānoto uzstāšanos tematika un apjoms, plānoto referātu saraksts un attiecīgo autoru vārdi un e-pasta adreses. Priekšlikumi sekcijām jāiesniedz līdz 2015.gada 1.jūnijam.

Reģistrācijas maksa

Līdz 2015.gada 1.augustam konferences reģistrācijas maksa ir 220 EUR (doktorantiem – 130 EUR). Pēc 2015.gada 1.augusta - konferences reģistrācijas maksa ir 260 EUR (doktorantiem – 150 EUR). Konferences reģistrācijas maksā iekļauta dalība konferencē, kafijas pauzes, pusdienas, konferences izdales materiāli.

Bankas rekvizīti konferences reģistrācijas maksai

Saņēmējs:

Transport and Telecommunication Institute

Saņēmēja adrese:

Lomonosova 1, LV-1019, Riga, Latvia

Saņēmēja reģistrācijas (PVN) numurs:

LV40003458903

Banka:

Swedbank

SWIFT:

HABALV22

Bankas adrese:

Balasta dambis 1a
Riga, LV-1048
Latvia

IBAN

LV06HABA0551032952167

Maksājuma mērķis:

RelStat 2015

Norises vieta

Rīga - Latvijas Republikas galvaspilsēta. Pateicoties savam  ģeogrāfiskajam izvietojumam, Rīgai piemīt lieliskas  tirdzniecības iespējas, pilsēta ir nozīmīgs kultūras un tūrisma objekts. Neskatoties uz to, ka Rīga piedāvā visas modernas pilsētas priekšrocības, tā ir saglabājusi savu vēsturisko šarmu, kas it īpaši sajūtams  tās senajā viduslaiku daļā- Vecpilsētā.

Vecpilsēta  saglabājusi daudz klusējošu pagātnes liecību. Senās, šaurās ieliņas, vēsturiskie pieminekļi, ērģeļmūzika vienā no Eiropas vecākajām baznīcām piesaista mūsu pilsētas viesus. 1998.gadā Rīgas vecpilsēta tika iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

Uzturēšanās

Konferences dalībniekiem un viņus pavadošajām personām tiek piedāvāts plašs viesnīcu piedāvājums (nospiediet atsauci).

Papildus informācija

Kontaktpersona:

Ms. Anna Agafonova, sekretāre, telefons: +371 67109390

Marina Spasjonova, sekretāre, telefons: +371 67100564

Fakss: +(371) 67100660

E-mail: RelStat@tsi.lv

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts