Reliability and Statistics in Transportation and Communication (RelStat`14). 15-18 OCTOBER 2014. International Conference

Conference Programme

Abstracts of the 14th International Conference RELIABILITY and STATISTICS in TRANSPORTATION and COMMUNICATION (RelStat'14), 15-18 October 2014, Riga, Latvia, ISBN 978-9984-818-68-9

Proceedings of the 14th International Conference “Reliability and Statistics in Transportation and Communication” (RelStat’14), 15–18 October 2014, Riga, Latvia, ISBN 978-9984-818-70-2

Photos

Mērķis

Konference piedāvā iespēju dažādu valstu zinātniekiem un profesionāļiem apspriest aktuālās problēmas un sniegumus šādos pētījumu virzienos:

http://www.tsi.lv/sites/default/files/editor/science/photo/RelStat/logo_relstat.gif

 • Drošums un statistika: teorija un pielietojums
 • Transporta sistēmu drošums un drošība
 • Gadījuma notikumi un risku vadība
 • Modelēšana
 • Inteliģentās transporta sistēmas
 • Transporta loģistika
 • «Gudrās» pilsētas un transports
 • Izglītības programmas un akadēmiskie pētījumi drošuma un statistikas jomā

Konference veltīta

Konference veltīta profesora Haima Kordonska piemiņai

Konferences valoda

Oficiālā konferences valoda ir angļu valoda

Konferenci atbalsta:

Transporta un sakaru institūts (Latvija) un Haima Kordonska Labdarības fonds (ASV) sadarbībā ar:

Sponsori

 • Transporta un sakaru institūts (Latvija)

Konferenci organizē

Transporta un sakaru institūts (Latvija)

Programmas komiteja

http://www.tsi.lv/sites/default/files/editor/science/photo/RelStat/relstat-flyer1.jpg

 • Prof. Adolfas Baublys, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
 • Prof. Maurizio Bielli, Institute of System Analysis and Informatics, Italy
 • Dr. Brent D. Bowen, Purdue University, USA
 • Dr. Vadim Donchenko, Scientific and Research Institute of Motor Transport, Russia
 • Prof. Ernst Frankel, Massachusetts Institute of Technology, USA
 • Prof. Igor Kabashkin, Transport & Telecommunication Institute, Latvia
 • Prof. Eugene Kopytov, Transport & Telecommunication Institute
 • Prof. Zohar Laslo, Sami Shamoon College of Engineering, Israel
 • Prof. Andzrej Niewczas, Lublin University of Technology, Poland
 • Prof. Lauri Ojala, Turku School of Economics, Finland
 • Prof. Irina Yatskiv, Transport & Telecommunication Institute, Latvia
 • Prof. Edmundas Zavadskas, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
 • As. Prof. Eftihia Nathanail, University of Thessaly, Greece
 • As. Prof. Jacek Mazurkiewicz, Wroclaw University of Technology, Poland
 • Prof. Alexander Grakovski, Transport and Telecommunication Institute, Latvia
 • Prof. Juri Toluyew, Transport and Telecommunication Institute, Latvia

Organizācijas komiteja

 • Profesors Igors Kabaškins, Latvija - priekšsēdētājs
 • Inna  Kordonska - Frankela, ASV- līdzpriekšsēdētāja 
 • Profesore Irina Jackiva, Latvija- līdzpriekšsēdētāja
 • Anna Agafonova, Latvija- sekretāre

Materiālu iesniegšanas prasības un termiņi

Tēžu iesniegšanas termiņš – līdz 2014. gada 15.maijam

 

Tēžu iesniegšana:

15.05.2014

Tēžu akceptēšana:

26.05.2014

Rakstu iesniegšana:

30.06.2014

Apstiprinājums par raksta pieņemšanu:

30.08.2014

 

Termiņi un šabloni

Dokumentu iesniegšanas termiņi| Referāta formāts, norādot speciālo sekciju | Šabloni un formatēšana

Konferences tēzes (aptuveni 600 vārdu) un raksti ir iesniedzami  angļu valodā, tiem jāatspoguļo skaidri saprotama ideja, temats, jāsniedz īss ieskats darba saturā, kā arī informācija par autoriem (pilns vārds, uzvārds, organizācija, adrese, telefona, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese).
Iesniegtās tēzes un raksti tiek recenzēti. Pieņemtie raksti tiks publicēti konferences rakstu krājumā, bet atsevišķi raksti arī žurnālā  “Transport and Telecommunication” (ISSN 1407-6160).

Reģistrēšanās kārtība dalībai konferencē (Оn-line)

Reģistrēšanās dalībai konferencē organizēta vairākos posmos:

(Ievadiet vārdu un paroli).
Tēzes iespējams iesniegt, nosūtot tās uz e-pastu (webmaster@tsi.lv).

 • Recenzentiem

KONFERENCES SEKCIJAS (semināri)

Tiek gaidīti priekšlikumi konferences ietvaros organizētajām speciālajām tematiskajām sekcijām (semināriem). Katram priekšlikumam jāapraksta sekcijas tematika. Priekšlikumā jāietver sekcijā plānoto uzstāšanos tematika un apjoms, plānoto referātu saraksts un attiecīgo autoru vārdi un e-pasta adreses. Priekšlikumi sekcijām jāiesniedz līdz 2014.gada 2.jūnijam.

Reģistrācijas maksa

Līdz 2014.gada 30.augustam konferences reģistrācijas maksa ir 200 EUR (doktorantiem – 120 EUR). Pēc 2014.gada 30.augusta - konferences reģistrācijas maksa ir 250 EUR (doktorantiem – 150 EUR). Konferences reģistrācijas maksā iekļauta dalība konferencē, kafijas pauzes, pusdienas, konferences izdales materiāli.

Bankas rekvizīti konferences reģistrācijas maksai

Saņēmējs:

Transport and Telecommunication Institute

Saņēmēja adrese:

Lomonosova 1, LV-1019, Riga, Latvia

Saņēmēja reģistrācijas (PVN) numurs:

LV40003458903

Banka:

Swedbank

SWIFT:

HABALV22

Bankas adrese:

Balasta dambis 1a
Riga, LV-1048
Latvia

IBAN

LV06HABA0551032952167

Maksājuma mērķis:

RelStat 2014

Norises vieta

Rīga - Latvijas Republikas galvaspilsēta. Pateicoties savam  ģeogrāfiskajam izvietojumam, Rīgai piemīt lieliskas  tirdzniecības iespējas, pilsēta ir nozīmīgs kultūras un tūrisma objekts. Neskatoties uz to, ka Rīga piedāvā visas modernas pilsētas priekšrocības, tā ir saglabājusi savu vēsturisko šarmu, kas it īpaši sajūtams  tās senajā viduslaiku daļā- Vecpilsētā.

Vecpilsēta  saglabājusi daudz klusējošu pagātnes liecību. Senās, šaurās ieliņas, vēsturiskie pieminekļi, ērģeļmūzika vienā no Eiropas vecākajām baznīcām piesaista mūsu pilsētas viesus. 1998.gadā Rīgas vecpilsēta tika iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

Uzturēšanās

Konferences dalībniekiem un viņus pavadošajām personām tiek piedāvāts plašs viesnīcu piedāvājums (nospiediet atsauci).

Papildus informācija

Kontaktpersona:

Ms. Anna Agafonova, sekretārs

Telefons: +371 67109390

Ffakss: +(371) 67100619

E-mail: RelStat@tsi.lv

Transporta un sakaru institūts

Lomonosova iela 1, Rīga,  LV-1019, Latvija

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts