Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Promocijas padomes informācija

Promocijas padomes informācija

Transporta un sakaru Institūta promocijas padomes sastāvs zinātnes nozares "Transports un satiksme" apakšnozarē "Telemātika un loģistika"

Vārds, uzvārds

Darba vieta

Amats

Zinātniskais grāds

Padomes priekšsēdētājs:

Igors Kabaškins

TSI

Profesors

Dr.habil.sc.ing.

Padomes priekšsēdētāja vietniece:

Irina Jackiva

TSIProfessore, Zinātņu un attīstības prorektoreDr.sc.ing.

Locekļi:

Aleksandrs Grakovskis

TSI

Profesors, Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultātes dekāns

Dr.sc.ing.

Jurijs Merkurjevs

RTU

Profesors, Modelēšanas un imitācijas katedras vadītājs

Dr.habil.sc.ing.

Boriss Mišnevs

TSI

Profesors

Dr.sc.ing.

Leonīds Novickis

RTU

Profesors, Profesoru grupas vadītājs

Dr.habil.sc.ing.

Nikolajs Ņečvaļs

LU

Profesors

Dr.habil.sc.ing.

Jurijs TolujevsTSIProfesorsDr.habil.sc.ing.

 

Promocijas padomes normatīvie dokumenti

 

Plānoto promocijas darbu aizstāvēšanas informatīvie materiāli 

 

Arhīvs. Informatīvie materiāli par disertāciju aizstāvēšanām

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts