Promocijas padomes informācija | TSI

Promocijas padomes informācija

Promocijas padomes informācija

Transporta un sakaru Institūta transporta un satiksmes zinātnes nozares  promocijas padome 

Vārds, uzvārds

Darba vieta

Amats

Zinātniskais grāds

Padomes priekšsēdētājs:

Igors Kabaškins

TSI

Profesors

Dr.habil.sc.ing.

Padomes priekšsēdētāja vietniece:

Irina Jackiva

TSIProfessore, Zinātņu un attīstības prorektoreDr.sc.ing.

Locekļi:

Aleksandrs Grakovskis

TSI

Profesors, Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultātes dekāns

Dr.sc.ing.

Jurijs Merkurjevs

RTU

Profesors, Modelēšanas un imitācijas katedras vadītājs

Dr.habil.sc.ing.

Boriss Mišnevs

TSI

Profesors

Dr.sc.ing.

Mihails Savrasovs

TSI

Profesors, Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultātes dekāns 

Dr.sc.ing.

Jurijs TolujevsTSIProfesorsDr.habil.sc.ing.

 

Promocijas padomes normatīvie dokumenti

 

Plānoto promocijas darbu aizstāvēšanas informatīvie materiāli:

 

 

Arhīvs. Informatīvie materiāli par disertāciju aizstāvēšanām

 

 

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts