Projekts "Netradicionālie regresijas modeļi transporta modelēšanā" | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Projekts "Netradicionālie regresijas modeļi transporta modelēšanā"

Projekts "Netradicionālie regresijas modeļi transporta modelēšanā" (1.1.1.2/VIAA/1/16/075)

Pētnieks: Dr.sc.ing. Nadežda Spiridovska

Projekta zinātniskais mērķis ir netradicionālo regresijas modeļu izstrāde, tieši Markova-modulējamās regresijas, transporta plūsmu un blakus uzdevumu transporta modelēšanā analīzei un prognozēšanai, kā arī algoritmu meklēšana modeļa parametru novērtēšanai uz lielo datu pamata.

Projekta pamatuzdevumi ir:

  • Markova-modulējamās lineārās regresijas parametru novērtēšana un transporta plūsmu prognozēšana uz reāliem datiem, ņemot vērā “ārējās vides” ietekmi
  • Markova-modulējamās lineārās regresijas modeļa attīstība (daudzfaktoru regresijas, nepilnu datu izlase)
  • Algoritmu izstrāde Markova-modulējamās lineārās regresijas parametru novērtēšanai uz liela datu apjoma pamata

Projekta publicitātes informacija:

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts