Projekts “Knowledge Alliance in Air transport – KAAT” | TSI

Projekts “Knowledge Alliance in Air transport – KAAT”

http://www.tsi.lv/sites/default/files/styles/news_display_small/public/editor/news/shutterstock_425727901.jpg?itok=H1twPfTp

2017. gada 28. februārī no 17 dalībniekiem, tostarp TSI, sastāvošs starptautisks konsorcijs iesniedza Eiropas Komisijā pieteikumu granta saņemšanai saskaņā ar ES zināšanu alianses prioritātes programmu “ERASMUS+ KA2: Cooperation for innovation and the еxchange of good practices”.

Šis projekts saņēma Eiropas Komisijas atbalstu  un 2018. gada 1. janvārī tika uzsākta tā realizācija. Projekta ilgums – 36 mēneši.

Projekta mērķis – uzlabot dialogu starp augstākās izglītības iestādēm un aviācijas industrijas uzņēmumiem nepieciešamo darbinieku apmācību un to sākotnējās sagatavošanas sfērā. No vienas puses tiks izpētītas aviācijas uzņēmumu darbinieku apmācību vajadzības, tiks noteikta darbinieku nepieciešamā kvalifikācija, zināšanas un prasmes, bet no otras puses – tiks analizēti augstskolu, kas piedalās nepieciešamo speciālistu sagatavošanas projektā, piedāvājumi.

Rezultātā tiks sagatavotas rekomendācijas augstākās izglītības iestādēm to izglītības programmu un apmācības metožu pilnveidošanai, ņemot vērā industrijas vajadzības, kā arī sagatavota viena jauna maģistrantūras programma “IT applied in aviation”. Tāpat tiek plānots, ka projekta dalībnieki veidos kopīgu informatīvo tīklu aviācijas izglītības sfērā “European Network for Aviation Training and Education”, lai uzturētu pastāvīgu kontaktu starp augstskolām un industrijas pārstāvjiem.  

 

Projekta dalībnieki:

Itālija

 • Deep Blue

Latvija

 • Transport and Telecommunication Institute

Portugāle

 • Instituto Superior Tecnico 
 • INOVA+
 • Quasar Human Capital

Rumānija

 • Menzies Aviation
 • Cluj Airport
 • CIAS

Slovākija

 • University of Zilina

Francija

 • University of Strasbourg
 • Ecole des Mines d'Albi
 • Aigle Azur

Horvātija

 • University of Zagreb
 • Aeronautical Technical Center
 • CroControl
 • Croatia Airlines

Projekta vadošais partneris: University Politehnica Bucharest (Rumānija).

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts