Projekts " Enerģijas ražošanas, sadales un pārvaldības integrētais modelis" | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Projekts " Enerģijas ražošanas, sadales un pārvaldības integrētais modelis"

http://www.tsi.lv/sites/default/files/styles/news_display_small/public/editor/news/postdoc_logo1_0.jpg?itok=RgHB1cjd

No 1.decembra Transporta un sakaru institūtā ir uzsākts realizēt vēl vienu zinātniski-pētniecisko projektu, kas tiks realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu  - pēcdoktorantūras pētniecības programmas ietvaros (1.1.1.2. Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts).

Projekts "Enerģijas ražošanas, sadales un pārvaldības integrētais modelis" (Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/095)

Pētnieks: Dr.sc.ing. Tatiana Endrjukaite

Projekta pamatmērķis ir izveidot valsts enerģijas kombinēto modeli ilgtspējīgai attīstībai un ekonomikas izaugsmei Latvijā, piedāvājot inovatīvo maršrutēšanas Smart Grid prototipu enerģijas sadalei un pārvaldībai.

Dotais zinātniski pētnieciskais projekts sevī ietver mērķa sasniegšanu trīs jomās:

  •   enerģijas ražošana,
  •   enerģijas sadale
  •   enerģētikas politika un ekonomika.

Katrs mērķis ir patstāvīgs un nozīmīgs pats par sevi, bet visi trīs kopumā tie sniedz kombināciju, kurā katra daļa savstarpēji ietekmē citas daļas un sniedz ieguldījumu valsts kopējā enerģētikas modelī.

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts