Profesionālā studiju programma "Elektronika" | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Profesionālā studiju programma "Elektronika"

Programmas nosaukums:  Profesionālā studiju programma "Elektronika"

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: Inženieris elektrotehnikā un elektronikā

Akreditācija: saskaņā ar 04.07.2018. izsludinātajiem grozījumiem Augstskolu likumā studiju virzienā „Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” īstenotā programma „Elektronika”  ir akreditēta līdz 2022.gada 31.decembrim (Studija virziena akreditācijas lapa Nr. 113.

Studiju valodas: latviešu, angļu

Iespējamās apmācības formas un studiju ilgums:

  • pilna laika studijas (dienas un vakara) - 5 mācību gadi (10 semestri)

  • nepilna laika studijas - 5,5 mācibu gadi (11 semestri)

Studiju maksa 

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Programmas apjoms: 200 kredītpunkti

Fakultāte: Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultāte

Programmas direktora p.i.: Dr.sc.ing., docents Aleksandrs Kraiņukovs, Krainukovs.a@tsi.lv

Studiju programmas struktūra  Profesionālā studiju programma "Elektronika"

Programmas kods  atbilstoši Latvijas Republikas izglītības klasifikatoram: 42523 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts