Profesionālā studiju programma "Elektronika" | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Profesionālā studiju programma "Elektronika"

Programmas nosaukums:  Profesionālā studiju programma "Elektronika"

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: Inženieris elektrotehnikā un elektronikā

Akreditācija: saskaņā ar 04.07.2018. izsludinātajiem grozījumiem Augstskolu likumā studiju virzienā „Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” īstenotā programma „Elektronika”  ir akreditēta līdz 2022.gada 31.decembrim.

Studiju valodas: latviešu, angļu

Iespējamās apmācības formas un studiju ilgums:

  • pilna laika studijas (dienas un vakara) - 5 mācību gadi (10 semestri)

  • nepilna laika studijas - 5,5 mācibu gadi (11 semestri)

Studiju maksa 

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Programmas apjoms: 200 kredītpunkti  (300 ECTS)

Fakultāte: Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultāte

Programmas direktora p.i.: Dr.sc.ing., docents Aleksandrs Kraiņukovs, Krainukovs.a@tsi.lv

Studiju programmas struktūra  Profesionālā studiju programma "Elektronika"

Programmas kods  atbilstoši Latvijas Republikas izglītības klasifikatoram: 42523 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts