Profesionālā bakalaura studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība transportā" struktūra | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Profesionālā bakalaura studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība transportā" struktūra

Priekšmeti – Bloks A

KodsStudiju kursiKp
05 B 001Augstākā matemātika8
05 B 003Filozofija2
05 B 101Mikroekonomika4
B-04-142Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība2
P 02 012Ievads specialitātē2
05 B 102Makroekonomika4
05 B 109Tirgzinības4
05 B 006Statistika4
05 B 110Grāmatvedība4
05 P 304Kravas un kravu apstrāde4
05 B 314Optimizācijas teorijas un metodes2
05 P 303Transportlīdzekļi4
05 B 203Personāla vadība4
05 B 336Vadības analīze4
05 P 110Starptautiskās komerctiesības un transporta tiesības2
05 P 307Transporta loģistika4
05 B 111Uzņēmējdarbības pamati4
05 P 203Apdrošināšana transportā2
05 P 322Transporta apkalpošanas procesu vadība4
05 P 12kPrakse26
05 P 204Ārējās ekonomiskās darbības loģistika4
05 P 208Pasažieru un kravu parvadājumi6
05 P k13Kvalifikācijas darbs12

 

Priekšmeti – Bloks B

KodsStudiju kursiKp
05 B 058Svešvaloda2
BP-05-01Informācijas tehnoloģijas I2
05 B 005Lietišķo attiecību psiholoģija2
05 B 251Profesionālā angļu valoda uzņēmējdarbībai4
05 P 007Transporta telemātika2
BP-05-02Informācijas tehnoloģijas 22
05 P 301Loģistikas pamati2
05 B 217Biznesa procesu reinženierings2
05 P 302Transporta sistēmas2
05 B 115Uzņēmējdarbības tiesiskā regulēšana4
05 B 250Angļu valoda karjeras vadībā2
05 B 004Sociālā psiholoģija un socioloģija2
05 P 312Sertifikācija, licencēšana un kvalitātes nodrošināšana4
05 B 118Nodokļi un aplikšana ar nodokļiem2
05 P 309Transporta mezgli un termināli2

 

Priekšmeti – Bloks C

KodsStudiju kursiKp
05 C 000Brīvās izvēles priekšmets8

 

TSI ir tiesīgs veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts