Profesionālā bakalaura studiju programmas "Transporta un biznesa loģistika" struktūra | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Profesionālā bakalaura studiju programmas "Transporta un biznesa loģistika" struktūra

Priekšmeti – Bloks A

KodsStudiju kursiKp
05 B 001Augstākā matemātika8
05 B 003Filozofija2
05 B 101Mikroekonomika4
B-04-142Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība2
BP-05-01Informācijas tehnoloģijas I2
05 B 102Makroekonomika4
05 B 109Tirgzinības4
BP-05-02Informācijas tehnoloģijas II2
05 B 006Statistika4
05 B 110Grāmatvedība4
05 B 115Uzņēmējdarbības tiesiskā regulēšana4
05 B 314Optimizācijas teorijas un metodes2
05 P 216Loģistikas pakalpojumu sniedzēji2
05 B 107Starptautiskās ekonomiskās attiecības2
05 B 111Uzņēmējdarbības pamati4
O5 B 129Apdrošināšana2
05 P 307Transporta loģistika4
05 P 999Prakse26
05 P 204Ārējās ekonomiskās darbības loģistika4
05 P 208Pasažieru un kravu pārvadājumi4
05 P eksKvalifikācijas eksāmens2
05 P k13Kvalifikācijas darbs10

 

Priekšmeti – Bloks B

KodsStudiju kursiKp
05 B 005Lietišķo attiecību psiholoģija2
05 B 058Svešvaloda2
05 B 212Ievads specialitātē2
05 B 004Sociālā psiholoģija un socioloģija2
05 B 246Profesionālā angļu valoda loģistikas jomā6
05 P 301Loģistikas pamati2
05 P 304Kravas un kravu apstrāde4
05 B 217Biznesa procesu reinženierings2
05 P 302Transporta sistēmas2
05 P 303Transportlīdzekļi4
05 B 208Standartizācija un kvalitātes kontrole2
05 B 250Angļu valoda karjeras vadībā2
05 P 110Starptautiskās komerctiesības un transporta tiesības2
05 P 315Iepirkumu un rezervju loģistika2
05 P 007Transporta telemātika2
05 P 309Transporta mezgli un termināli2
05 P 316Noliktavu loģistika2
05 P 322Transporta apkalpošanas procesu vadība2
05-P-207Imitācijas modelēšana loģistikā2
05-P-208Informācijas sistēmas un tehnoloģijas loģistikā2

 

Priekšmeti – Bloks C

KodsStudiju kursiKp
05 C 000Brīvās izvēles priekšmets8

 

TSI ir tiesīgs veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts