Profesionālā bakalaura studiju programma "Robotika" | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Profesionālā bakalaura studiju programma "Robotika"


Programmas apraksts

Iegūstamais akadēmiskais grāds: Profesionālā bakalaura grāds elektronikā un automātikā, elektronikas inženiera kvalifikācija

Akreditācija: līdz 2023. gada 30. jūnijam

Programmas apjoms: 180 kredītpunkti (270 ECTS)

Iespējamās studiju formas un valodas:

  • Pilna laika – 4,5 akadēmiskie gadi (latviešu, angļu)
  • Nepilna laika – 5,5 akadēmiskie gadi (latviešu, angļu)

Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība.

Uzņemšanas noteikumi

 

"Kļūsti par profesionāli progresīvākajā un visstraujāk augošajā rūpniecības nozarē. Pievienojieties robotikas studiju programmai un nodrošini savu nākotni ar radošu, pieprasītu un labi apmaksātu darbu jebkurā pasaules nostūrī."

 

Programmas direktors
Dr.sc.ing., asoc. Profesors
Aleksandrs Kraiņukovs
 

Personība, kura…

interesējas  par eksaktajām zinātnēm un inženierzinātnēm

spēj apgūt mūsdienu tehnoloģijas un robotizētas ierīces

ir apveltīta ar analītisku un strukturālu domāšanas veidu, ar noslieci uz radošumu

ir neatlaidīga rezultātu sasniegšanā gan individuāli, gan strādājot komandā

Vēlas kļūt par...

pieprasītu speciālistu rūpnieciskās robotikas un autonomo robotu jomās, strādājot ar rūpniecisko robotu sistēmu integrēšanu, kā arī robotizētu ierīču un sistēmu projektēšanu dažādās organizācijās, izstrādājot robotu vadības programmas. Kā arī kļūt par inženieri -operatoru daudzfunkcionālos robotizētos kompleksos.

Vēlas nākotnē…

realizēt sevi kā kvalificētu rūpnieciskās robotikas speciālistu vai autonomu robotu vadības sistēmu izstrādātāju

izprast, paredzēt un ieviest novatoriskas robotikas tehnoloģijas dažādu uzdevumu - gan praktisko, gan zinātnisko, risināšanai visās cilvēka darbības jomās

veidot konstruktīvus elementus, algoritmus un vadības ierīces, kas nepieciešamas gan mūsdienu, gan nākotnes robotu attīstībā

 

Par programmu

Programma ir orientēta uz profesionālo zināšanu un praktisko iemaņu iegūšanu tehniskajās un zinātniskajās jomās, uz kurām bāzējas modernā robotika: iebūvētās elektronikas, intelektuālo sistēmu programmēšanas un mehānikas jomās. Pirmo trīs nozaru studiju kursi sniedz studentiem zināšanas par automātisko vadības teoriju, mikrokontrolieru programmēšanu, programmējamiem loģiskiem kontrolieriem, rūpniecisko un intelektuālo robotiku, autonomo robotu iebūvētajām sistēmām, autonomo robotu darbību plānošanu, rūpniecības robotu programmēšanu un mākslīgā intelekta metodēm. Mehānikas studiju kursi sniedz studentiem zināšanas par autonomo un rūpniecisko robotu kinemātiku un dinamiku, kā arī par robotu konstrukciju un autonomo robotu projektēšanas principiem. Studiju gaitā līdzās teorētiskajām zināšanām studenti iegūst praktisku pieredzi rūpniecisko robotu "Kawasaki", "Kuka", "ABB" un "Universal Robots" izmantošanā. Lai apgūtu autonomās robotikas principus tiek izmantoti humanoīdie roboti "NAO", mobilie roboti "Khepera IV" un "Koala". Pirms diplomdarba projekta sagatavošanas studenti iziet obligāto ražošanas praksi specializētajās kompānijās, kuras nodrošina rūpnieciskās ražošanas robotizāciju, kā arī nodarbojas ar rūpniecisko un autonomo robotu, tostarp robotizēto ierīču izstrādi Latvijā un ES valstīs.

 

Mācību maksa

 

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4,5 gadi5,5 gadi 
Studiju maksa EUR/gadā:   
LR un ES iedzīvotāji2700 EUR *2300 EUR * 
NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji2700 EUR  
Citu valstu iedzīvotājiem3000 EUR  
Daugavpils fil.   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

 

Studiju programmas struktūra

 

Bloks A - obligātie priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Augstākā matemātika1015.0
Automātiskās vadības teorija46.0
Diskrētā matemātika46.0
Elektrisko ķēžu teorijas pamati46.0
Elektroniskas ierīces robotikā46.0
Fizika69.0
Inženieru un datorgrafika46.0
Programmēšana69.0
Signālu apstrādes pamati46.0
Tehniskā mehānika46.0
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika46.0
Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība23.0
Ievads robotikā23.0
Lietišķā komunikācija profesionālā darbībā23.0
Materiālzinātne23.0
Metroloģija un elektromērījumu pamati23.0
Optimizācijas metodes23.0
Profesionālā angļu valoda informācijas tehnoloģiju jomā812.0
Projektu vadīšana23.0
Uzņēmējdarbības ekonomika un tirgzinības pamati23.0Bloks B - specializācijas priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Autonomie roboti46.0
Autonomo robotu iebūvētas sistēmas46.0
Autonomu robotu kustības plānošana46.0
Autonomu robotu projektēšana46.0
Datu pārraides lokālie un bezvadu tīkli46.0
Digitālo attēlu ciparu apstrāde un datorredze46.0
Ievads intelektuālās sistēmās46.0
Intelektuālie roboti46.0
Mikrokontrolieru programmēšana46.0
Programmējamie loģiskie kontrolleri un to programmēšana46.0
Robotizētas ražošanas datoru vadības sistēmas46.0
Robottehnisko ierīču ciparu shēmtehnika46.0
Robotu detaļas un mehānismi un to konstruēšana46.0
Robotu kinemātika un dinamika46.0
Rūpniecības ražošanas robotizācija46.0
Rūpniecības robotu vadības programmu projektēšana46.0
Rūpnieciskie roboti46.0
Drošuma teorijas un tehniskās diagnostikas pamati23.0
Elektriskās mašīnas robotikā23.0
Latviešu valoda23.0
Robottehnisko ierīču sensori23.0
Robotu vadības metodes23.0
Spēka elektronikas ierīces23.0
Robottehniskas ierīces vadība. KD23.0
Robotu programmēšana. KD23.0
Grupas projekts23.0Bloks C - izvēles priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Brīvās izvēles priekšmets69.0

 

Atsauksmes

 
 

Sāc savu ceļu robotikā

Šodien robotikas speciālisti ir ļoti pieprasīti visā pasaulē. Transporta un sakaru institūtā ar mūsu atbalstu izstrādātā studiju programma ir unikāla ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā.

Vitālijs Vilims, SIA RoboLogic valdes loceklis

 
 
Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts