Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Profesionālā bakalaura studiju programma "Robotika"

Programmas nosaukums: Profesionālā studiju programma "Elektronika"

Specializācija: "Robotika"*

Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaurs (inženieris) elektrotehnikā un elektronikā

Studiju valodas: latviešu, krievu

Iespējamās apmācības formas un studiju ilgums:

  • pilna laika studijas (dienas un vakara nodaļas) – 4,5 studiju gadi

  • nepilna laika studijas – 5,5 studiju gadi 

Studiju maksa

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Programmas apjoms: 160 kredītpunkti

Fakultāte: Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultāte

Ko es apgūšu?

Automātiskās vadības teoriju, mikrokontrolieru un rūpniecisko loģisko kontrolieru programmēšanu, robotu konstrukcijas detaļas, robotu kinemātiku un dinamiku, robotikas mākslīgā intelekta metodes, rūpnieciskos robotus, intelektuālos robotus, autonomo robotu iebūvētas sistēmas, autonomo robotu kustības plānošanu, autonomo robotikas ierīču projektēšanu, rūpniecisko robotu vadības programmu projektēšanu

Par ko varēšu strādāt?

Par inženieri rūpnieciskās automatizācijas jomā, kas māk programmēt un uzturēt darbspējīgā stāvoklī rūpnieciskos robotus un robotizētos kompleksus, kā arī par dažāda pielietojuma autonomo robotu inženieri – izstrādātāju: enerģētikas, transporta, veselības aprūpes, avārijas un glābšanas, lauksaimniecības, izklaides industrijas un citās jomās

Kur turpināt studijas?

Citā bakalaura studiju programmā vai maģistrantūrā

*Specializācija Robotika esošas akreditētas profesionālās programmas Elektronika ietvaros

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts