Profesionālā bakalaura studiju programma "Robotika" | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Profesionālā bakalaura studiju programma "Robotika"

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA: Profesionālā bakalaura grāds elektronikā un automātikā un elektronikas inženiera kvalifikācija

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS FORMAS:

 • pilna laika – 4,5 akadēmiskie gadi
 • nepilna laika – 5,5 akadēmiskie gadi

STUDIJU VALODAS: latviešu, angļu

PRAKSE: ir

KO PROGRAMMA PIEDĀVĀ?

Programma ir orientēta uz profesionālo zināšanu un praktisko iemaņu iegūšanu tehniskajās un zinātniskajās jomās, uz kurām bāzējas modernā robotika: iebūvētās elektronikas, intelektuālo sistēmu programmēšanas un mehānikas jomās. Pirmo trīs nozaru studiju kursi sniedz studentiem zināšanas par automātisko vadības teoriju, mikrokontrolieru programmēšanu, programmējamiem loģiskiem kontrolieriem, rūpniecisko un intelektuālo robotiku, autonomu robotu iebūvētajām sistēmām, autonomo robotu darbību plānošanu, rūpniecības robotu programmēšanu un mākslīgā intelekta metodēm. Mehānikas studiju kursi sniedz studentiem zināšanas par autonomo un rūpniecisko robotu kinemātiku un dinamiku, kā arī par robotu konstrukciju un autonomo robotu projektēšanas principiem. Studiju gaitā līdzās teorētiskajām zināšanām studenti iegūs praktisku pieredzi rūpniecisko robotu “Kawasaki”, “Kuka”, „ABB” un „Universal Robots” izmantošanā. Lai apgūtu autonomās robotikas principus tiek izmantoti humanoīdie roboti „NAO”, mobilie roboti “Khepera IV” un „Koala”. Pirms diplomdarba projekta sagatavošanas studenti iziet obligāto ražošanas praksi specializētajās kompānijās, kuras nodrošina rūpnieciskās ražošanas robotizāciju, kā arī nodarbojās ar rūpniecisko un autonomo robotu, tostarp robotizēto ierīču izstrādi Latvijā un ES valstīs.

21. GADSIMTA KOMPETENCES

Programmas absolventi:

 • prot izmantot iebūvētas elektronikas, intelektuālo sistēmu, programmēšanas un mehānikas jomā apgūtās teorētiskās zināšanas, lai risinātu praktiskos uzdevumus ievērojot  robotikas attīstības īpatnības;
 • prot modelēt un projektēt robotu tehnikas ierīces un to konstrukcijas elementus, izmantojot mūsdienu datortehnoloģijas un programmatūru;
 • prot izstrādāt iebūvētās sistēmas autonomajiem robotiem, izmantojot mūsdienu mikrokontrolierus un mikrodatorus;
 • prot izvēlēties, izstrādāt un realizēt algoritmus autonomo robotu kustības vadībai, darbības plānošanai un pozicionēšanai;
 • prot izstrādāt vadības programmas rūpniecisko robotu tehnoloģisko operāciju izpildei;
 • spēj efektīgi strādāt patstāvīgi un darba grupās, kā arī spēj nepārtraukti pilnveidot profesionālās iemaņas robotikas jomā.

PAR KO VARU KĻŪT?

 • Rūpniecības robotu programmēšanas un apkalpošanas speciālists;
 • daudzfunkcionālo robotu tehnikas kompleksu operators;
 • rūpniecības robotu tehnikas projektētājs;
 • sadzīves robotu projektētājs (mājas, sociālo u.t.t.);
 • bērnu robotikas projektētājs;
 • mobilo robotu projektētājs.

STUDIJU MAKSA

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts