Profesionālā angļu valoda mehāniķiem | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Profesionālā angļu valoda mehāniķiem

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

Pieaugušo neformālās izglītības programma "Profesionālā angļu valoda Mehāniķiem"

Informācija par kursu

Kursu ilgums: 4 mēneši, 2 reizes nedēļā (80 ak.h)
Apguves valoda: angļu
Kursu sākums: Septembris, 2019
Iepriekšējās priekšzināšanas: Intermediate
Pasniedzējs: Kristīne Užule, MA in Lingusitics

 

 

Kursu sākums: Septembris, 2019

Cenas

Kursu cena360 EUR
Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

 

Kursa saturs

  • Profesionālās terminoloģijas lietošana mutvārdu komunikācijā.
  • Mutvārdu profesionālā komunikācija ar darba devēju. Formālās valodas aspekti (ar ko tā vispārīgi atšķiras no neformālās valodas)
  • Mutvārdu profesionālā komunikācija ar klientiem un piegādātājiem.
  • Angļu valodas gramatisko struktūru un teikumu veidošana.
  • Dokumenti un tehniskā dokumentācija. Formālās valodas aspekti (sintaksiskās struktūras).
  • Lietišķa sarakste. Formālās valodas aspekti (leksika, informācijas atlase utt.).
  • Elektroniskās datu bāzes.

 

Pieteikšanās mācībām ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 4.kārtas ietvaros notiek no 27.maija līdz 28.jūnijam TIEŠSAISTĒ www.macibaspieaugusajiem.lv , izmantojot e-pakalpojumu.

Ja personai nav pieejams e-pakalpojums, iepriekš piesakoties vizītei, mācībām var pieteikties KLĀTIENĒ (jāuzrāda personu apliecinošs dokuments):

  • Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 1-16, 5. stāvā, tālrunis: 67854769 vai
  • kādā no 82 VIAA sadarbības pašvaldībām pie pieaugušo izglītības koordinatora, kuru kontaktinformācija atrodama šeit.

 

Pieteikties kursiem

 

kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100652

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts