Par vizītes rezultātiem Tesālijas universitātē | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Par vizītes rezultātiem Tesālijas universitātē

http://www.tsi.lv/sites/default/files/styles/news_display_small/public/editor/news/greece.jpg?itok=niMXQHXX

No 2015. gada 5. līdz 7.oktobrim Transporta un sakaru institūta (TSI) Zinātņu un attīstības prorektore Irina Jackiva viesojās Grieķijas Tesālijas universitātē.

Tesālijas universitāte dibināta 1984. gadā, tās administrācija un zinātniskais centrs atrodas Volosas pilsētā. Šobrīd universitātē studē 9 647 bakalauratūras  studenti, 1 471 maģistranti un  1148 doktoranti.

Sadarbība ar augstskolām aizsākās 2010. gadā, kopīgi piedaloties projektā “COST Action TU1004: Modelling Public Transport Passenger Flows in the Era of Intelligent Transport Systems”.

Vizītes laikā augstskolu sadarbība guva jaunu impulsu.

Īpašu interesi augstskolu sadarbībai raisīja Grieķijas kolēģu veiktie pētījumi transporta inženierijas jomā, kā arī telekomunikācijas un datorzinātņu fakultātē veiktie pētījumi.

Tika parakstīts augstskolu sadarbības līgums, kas paredz savstarpēji izdevīgu sadarbību zinātnes, inovāciju un izglītības jomā.

Līguma mērķis ir veicināt sadarbību zinātnes, pētniecības un inovāciju jomā, sadarboties pieteikumu sagatavošanā kopīgu starptautisku projektu realizācijai programmas „Apvārsnis 2020” ietvaros, tostarp, Twinning projekti.

Sadarbības ietvaros paredzētas zinātnisko pētījumu rezultātu kopīgas publikācijas citējamos žurnālos, kopīgi pētījumi un eksperimenti pētniecības grupu līmenī  transporta inženierijas u.c. jomās. 

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts