Par projekta “Implementation of Software Engineering Competence Remote Evaluation for Master Program Graduates (ISECRET)” rezultātiem

http://www.tsi.lv/sites/default/files/styles/news_display_small/public/editor/news/shutterstock_262763567_0.jpg?itok=WaV6VP9v

Transporta un sakaru institūts (TSI) īstenoja projektu “Implementation of Software Engineering Competence Remote Evaluation for Master Program Graduates (ISECRET)”.

Projekta mērķis – sadarbība un pieredzes apmaiņa izglītības sistēmu un kadru sagatavošanas sfērās gan reģionālā, gan Eiropas līmenī.

Projekta laikā maģistrantūras SE&ST programmu absolventiem tika izveidots strādājošs interneta portāla prototips - SECEIP, tika veikta pamata ietvaru struktūras projektēšana, realizācija un novērtēšana, kas orientēta uz ECTS (kopīgai maģistrantūras programmai SE&ST jomā) un daudz kas cits.

Sīkāku informāciju par projektu atradīsiet šeit.

Projekta vadītājs: Dr.Sc.Ing., profesors Boriss Mišņevs.

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts