Paneiropas autoostu asociācijas 15 gadu jubileja | TSI

Paneiropas autoostu asociācijas 15 gadu jubileja

http://www.tsi.lv/sites/default/files/styles/news_display_small/public/editor/news/image_2.jpg?itok=hGMbYU3j

Laikā posmā no 2018. gada 3. līdz 5. septembrim Rīgā tika svinēta Paneiropas autoostu asociācijas (APC) 15 gadu jubileja un aizvadīts seminārs par tēmu “Vietējo un starptautisko pasažieru pārvadājumu inovācijas un autoostas attīstība nākotnē”. Savā pieredzē dalījās sabiedriskā transporta pārvaldes iestāžu, operatoru, pasažieru terminālu, APC locekļu un Transporta un sakaru institūta (TSI) pārstāvji un sniedza ieskatu pasažieru pārvadājumu attīstības tendencēs.

TSI Zinātņu un attīstības prorektore Irina Jackiva iepazīstināja klātesošos ar vienu no aktuālākajiem jautājumiem transporta izpētē “Savienotas un automatizētas transportlīdzekļu vadīšanas iespējamā ietekme uz ekonomiku, nodarbinātību un iemaņām”. Profesore Jackiva sniedza pārskatu par izaicinājumiem un galvenajiem pētījumu jautājumiem šajā jomā, akcentēja iespējamos riskus un uzsvēra drošības faktora svarīgumu. Šī prezentācija bija balstīta uz profesores Jackivas dalību ES-ASV zinātniskajā transporta simpozijā “Automatizēto un savienoto transportlīdzekļu sociāli ekonomiskā ietekme”, kas norisinājās Briselē 2018. gada 26. - 27. jūnijā  un kuru organizēja Transporta pētniecības padome (TRB) sadarbībā ar Eiropas Komisiju (EK) un ASV Transporta departamentu (USDOT). Šī divas dienas ilgā simpozija laikā 25 pētnieki no ES valstīm un 25 pētnieki no ASV diskutēja par Baltās grāmatas projektu par tēmu “Savienoto un automatizēto transportlīdzekļu un kopīgotās mobilitātes sociāli ekonomiskās ietekmes sintēze”.

TSI pētniece Kristīne Malnača prezentēja pētījuma “Pilsētas sabiedriskā transporta dīzeļdzinēja autobusa pārveides par elektrodzinēja autobusu ekonomiskā dzīvotspēja” rezultātus, kuru lietišķās izpētes projekta ietvaros Rīgā realizēja kompānija “Ferrus”. Citu apspriesto tēmu vidū bija jaunu autobusu tehnoloģiju, pasažieru vajadzību novērtējums, sabiedriskā transporta pakalpojumu pārvaldība un uzlabojumi, pasažieru terminālu drošums un drošība un sabiedriskā transporta pakalpojumu attīstības nākotnes izaicinājumi.

Fotogalerija

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts