Neformālās izglītības programma Kvalitātes menedžmenta sistēma un kvalitātes audits transporta uzņēmumā. Standarti IS0 9000 | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Neformālās izglītības programma Kvalitātes menedžmenta sistēma un kvalitātes audits transporta uzņēmumā. Standarti IS0 9000

Neformālās izglītības programma Kvalitātes menedžmenta sistēma un kvalitātes audits transporta uzņēmumā. Standarti IS0 9000

TSI Mūžizglītības mācību centrs piedāvā Jums programmu - Kvalitātes menedžmenta sistēma un kvalitātes audits transporta uzņēmumā. Standarti IS0 9000. (Praktiskai kurss speciālistiem) (30 aк.st., 5 dienas)

Kursa mērķis:

Sniegt zināšanas par mūsdienīgo pieeju kvalitātes pārvaldībai, kurš ir aprakstīts  starptautiskos standartos ISO 9000, parādīt šīs pieejas piemērojamību aviācijas iekārtu un aviācijas mācību centru uzturēšanas un remonta organizācijās, attīstīt prasmes kvalitātes auditu veikšanai, lai nodrošinātu atbilstību ISO 9001, Part- 145 un Part- 147 prasībām.

Pēc kursa apguves klausītāji saņem no TSI Iekšēja kvalitātes auditora apliecību: Internal quality auditor.

Programmas sākums: Marts, 2020.
Apguves valoda: latviešu/krievu
Kursa nosaukums: Kvalitātes menedžmenta sistēma un kvalitātes audits transporta uzņēmumā. Standarti IS0 9000. (Praktiskai kurss speciālistiem)
Stundu skaits: 30
Pasniedzējs: Georgs Utehins, inženierzinātņu doktors, Kvalitātes vadību sistēmas speciālists

 


Kursu cenaMaksāt 135 EUR

[SVARĪGI] Pirms apmaksas veikšanas, pārliecinieties vai grupa ir nokomplektēta.

 

Studiju kursa īss saturs

 1. Kvalitātes pamatjēdzieni.
 2. Menedžmenta vēsture.
 3. Kvalitātes vadības standartizācija.
 4. Kvalitātes vadības procesi.
 5. Standarta ISO 9001:2015 saturs,
 6. Prasību salīdzinājums ISO 9001:2015 un Part-145/ Part-147.
 7. Kvalitātes audita metodoloģija, 8. Kvalitātes audits Part-145 / Part-147. organizācijās. To mērķi un uzdevumi.

 

Kursa saturs var būt pielāgots mērķauditorijai:

Tēmas kvalitātes vadītājiem:

 • Standarta ISO 9001:2015 saturs "Kvalitātes vadības sistēmas. Prasības"
 • Mūsdienu metodoloģija pilnīgai kvalitātes vadībai (Total Quality Management);
 • Tipiska programma kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai organizācijā;

Iespējams arī padziļināts kurss kvalitātes menedžeriem - pētot organizācijas kvalitātes vadības sistēmas izstrādes, ieviešanas un darbības principus un piemērus.

Tēmas kvalitatīvu revidentiem:

 • ISO 9001 saturs,
 • Kvalitātes auditu metodoloģija,
 • Kvalitātes audita sagatavošanas, veikšanas un izpildes procedūra.

Kurss speciālistu darba grupai, kas iesaistīta (vai gatavojas iesaistīties) kvalitātes vadības sistēmas ieviešanā savos konkrētajos uzņēmumos: kursa laikā viņi papildus uzzinās, kā konsultēt un izvērtēt sava uzņēmuma darbību.

 


 

Reģistrācija ir obligāta!

 

 

 

 

kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100652

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts