Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pētniecības valsts programma (NextIT). Projekts Nr.3.2 "Sensoru tīklu un signālu apstrādes pielietojumi tautsaimniecībā | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pētniecības valsts programma (NextIT). Projekts Nr.3.2 "Sensoru tīklu un signālu apstrādes pielietojumi tautsaimniecībā

Periods: 2014-2017

Projekta vadītājs no TSI:

Dr.sc.ing., profesors A. Grakovskis

Mērķis

Attīstīt zinātnisko kompetenci nākamās paaudzes IKT sistēmu jomā, veidojot jaunas konkurētspējīgas pieejas fizikālās un virtuālās pasaules integrēšanai kiberfizikālās sistēmās, attīstot konkurētspējīgas viedo sensoru un to tīklu inovatīvas aparatūras un programmatūras platformas, izpētot un tālāk attīstīt konkurētspējīgas uz modeļiem balstītas jaunās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, to lietojumu mūsdienu tīmekļa vidē.

Uzdevumi

1. Izveidot viedo sensoru un to tīklu inovatīvas aparatūras un programmatūras platformas kiberfizikālo sistēmu attīstībai, tajā skaitā uz ikdienas lietotāju orientētas programmēšanas pieejas;

2. Attīstīt tehnoloģijas e-pakalpojumu un e-medicīnas datu pārraides un apstrādes risinājumu drošības un pieejamības paaugstināšanai.

3. Izpētīt un izstrādāt kiberfizikālās sistēmas medicīnas un telemedicīnas lietojumiem profilaksē, diagnostikā, ārstēšanā un rehabilitācijā.

4. Izstrādāt un izpētīt viedo sensoru un to tīklu tehnoloģiju pielietojumus viedās transporta sistēmās;

5. Izstrādāt uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas modelēšanas tehnoloģijas un rīkus zināšanu analīzei.

6. Izpētīt un izstrādāt semantiskā tīmekļa tehnoloģijas zināšanu formalizācijai, vairākkārtīgai izmantošanai un koplietošanai.

7. Izstādāt un eksperimentāli aprobēt jaunas attēlošanas un attēlu apstrādes tehnoloģijas, t.sk. biometrijai un audu stāvokļa kvantitatīvam novērtējumam.

8. Radīt inovatīvas biofotonikas tehnoloģijas neinvazīvai (t.sk. bezkontakta)  klīniskai diagnostikai un monitoringam, t.sk izstrādāt jaunas koncepcijas, metodiku un algoritmus un īstenot tās eksperimentālās maketierīcēs un klīniski aprobēt.

9. Izstrādāt efektīvas inverso problēmu analītiskās risināšanas metodes un algoritmus, kas orientēti uz mūsdienu datu paralēlās apstrādes tehnoloģiju pielietojumiem;

10. Izstrādāt pilsētu drošības monitoringa un modelēšanas risinājumus, izmantojot augstas veikstspējas datu apstrādes tehnoloģijas. 

11. Izstrādāt ūdens apgādes sistēmas kvalitātes kontroles modeli aizsardzībai pret apzinātu vai neapzinātu bakterioloģisko piesārņojumu. 

Programmā NexIT TSI realizē projektu:

Projekts Nr.3 "Sensoru tīklu un signālu apstrādes pielietojumi tautsaimniecībā" ((LU MII sadarbības partneris);

Valsts pētījumu programmu 2014.-2017.gadam mērķis ir veicināt zinātnes attīstību visās zinātņu nozarēs un attīstīt zinātnes cilvēkresursus atbilstoši Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas uzstādījumiem, vienlaikus veicinot Latvijas zinātnieku konkurētspēju Eiropas Savienības kopējā pētniecības un inovācijas programmā "Apvārsnis 2020".

Preses relīze


 

Seminārs "Modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas transporta sistēmu vadībai" 20.02.2015

      Projekta "Sensoru tīklu un signālu apstrādes pielietojumi tautsaimniecībā" (Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pētniecības valsts programmas (NextIT))  ietvaros 20.02.2015. Transporta un sakaru institūtā tika organizēts seminārs ar mērķi informēt visus interesentus par projekta īstenošu.

     Semināra gaitā darba grupas vadītāji prof. Dr.sc.ing. Igors Kabaškins (1. darba grupa),  prof. Dr.sc.ing. Aleksandrs Grakovskis (2. darba grupa), docents Dr.sc.ing. Mihails Savrasovs (3. darba grupa) prezentēja materiālus par darba grupas aktivitātēm, kā arī  iepazīstināja ar esošo situāciju  katrā jomā.  

1. darba grupa nodarbojas ar transporta plūsmu vadības sistēmas koncepcijas izstrādi;

2. darba grupa pēta jautājumus, kuri ir saistīti ar sensoru pielietojumu transporta plūsmu vadības sistēmā;

3. darba grupas aktivitātes saistītas ar makroskopisko transporta plūsmu modelēšanas pielietošanu plūsmu vadības sistēmā.

 
Semināra prezentācijas:

     Seminārā dalībnieki aktīvi piedalījās pēcprezentacijas diskusijā par moderno informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietošanu transporta sistēmu vadībā.


 

Piedalīšanās konferencē "Research  and Technology - Step into the future". 2014. gadā 12. decembrī.

Projekta "Sensoru tīklu un signālu apstrādes pielietojumi tautsaimniecībā" (Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pētniecības valsts programma (NextIT)) vadītājs prof. Dr.sc.ing. Aleksandrs Grakovskis piedalījās konferencē " Research  and Technology - Step into the future " RaTSiF'14 ar prezentāciju "ITS as a subsystem of smart city". Prezentācijas ietveros konferences dalībnieki tika informēti par projekta oficiālo uzsākšanu un par plānotiem rezultātiem.


 

Piedalīšanās starptautiskā konferencē "Reliability and Statistics in Transportation and Communication ". 2014. gadā 15.-18. oktobrī.

Projekta "Sensoru tīklu un signālu apstrādes pielietojumi tautsaimniecībā" (Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pētniecības valsts programma (NextIT)) vadītājs prof. Dr.sc.ing. Aleksandrs Grakovskis piedalījās starptautiskā konferencē "Reliability and Statistics in Transportation and Communication" RelStat' 2014 ar prezentāciju "Fiber-optic sensors calibration method based on genetic algorithm in weight-in-motion problem".

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts