MŪSDIENU IZGLĪTĪBAS PROBLĒMAS. 2014. GADĀ 20. - 21. FEBRUĀRĪ. IKGADĒJA STARPAUGSTSKOLU ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ UN MĀCĪBU METODISKĀ KONFERENCE | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

MŪSDIENU IZGLĪTĪBAS PROBLĒMAS. 2014. GADĀ 20. - 21. FEBRUĀRĪ. IKGADĒJA STARPAUGSTSKOLU ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ UN MĀCĪBU METODISKĀ KONFERENCE

FOTO

 

Konferences programma 

Galvenie diskusiju temati

 • Mācību rezultātu vērtēšanas un kontroles mūsdienu formas un metodes.
 • Studentu apmierinātības ar izglītības pakalpojumu kvalitāti monitorings.
 • Tālmācība: pieredze, problēmas, perspektīvas.
 • Augstskolu pedagoģijas mūsdienu teorijas un metodikas.
 • Zinātnes loma akadēmisko programmu attīstībā. Pētnieciskā un eksperimentālā darbība izglītības procesā.
 • Izglītības pēctecības (skola-augstskola)  teorētiskie un metodiskie risinājumi.
 • Speciālistu profesionālās sagatavotības pilnveidošana.
 • Informācijas tehnoloģijas izglītībā.

Oficiālās valodas

Latviešu, krievu un angļu. Tēzes  ir jāiesniedz angļu valodā (Valodai, kurās ir uzrakstītas tēzes, jāatbilst starptautisko zinātnisko publikāciju līmenim).

 

Instructions for Preparing Abstracts

Abstracts (about 600 words in length) submitted for review should be in English and should present a clear and concise view of the motivation of the subject, give an outline, and include information on all authors (the full name, affiliation, address, telephone number, fax number, and e-mail address of the corresponding author).

Templates and Formating

Using these templates is strongly advised to all authors submitting a paper for reviewing. Failure to produce correctly formatted submissions may result in the paper’s exclusion from the Proceedings.

Abstract Template (.doc)
Abstract Template (.docx)

Svarīgi dati

Tēžu iesniegšanas galējais termiņš - 2014.gada 5. februāris

Kārtība, kādā var reģistrēties konferencei (Оn-line)

Reģistrācija konferencei notiek vairākos posmos. Vispirms tiek norādīti Jūsu personas dati un informācija par referātu, pēc tam tiek dota iespēja vietnei pievienot datni ar Jūsu referāta tēzēm (webmaster@tsi.lv).

Konferences organizators

Transporta un sakaru institūts (TSI), Rīga, Latvija

Organizācijas komitēja

 • Priekšsēdētājs: Boriss Mišņevs, profesors, TSI
 • Priekšsēdētāja vietnieks (metodiskajos jautājumos): Išgalejs Išmuhametovs, docents, Sociālo un tiesību zinātņu katedras vadītājs, TSI
 • Priekšsēdētāja vietniece (organizatoriskajos jautājumos): Nataļja Podoļakina, docente, TSI ekonomikas prorektore 
 • Sekretāre: Jeļena Rutkovska

Komitejas locekļi:

 • Aleksandrs Grakovskis, TSI
 • Georgijs Utehins, TSI
 • Julija Stukalina, TSI
 • Nadežda Fiļa, TSI
 • Ilona Ozoliņa,TSI
 • Olga Davidova,TSI

Programmas komiteja

 • Svetlana Šemjakina, AS "TSI" Padomes priekšsēdētāja (Rīga, Latvija)
 • Igors Kabaškins, profesors, AS "TSI" prezidents - valdes loceklis, TSI
 • Irina Jackiva, profesore, Zinātņu un attīstības prorektore, TSI
 • Boriss Mišņevs, profesors, Datorsistēmu programmatūras katedra, TSI
 • Jevgeņijs Kopitovs, profesors, Datorsistēmu programmatūras katedras vadītājs, TSI
 • Aleksandrs Grakovskis, profesors, Datorzinātņu un elektronikas fakultātes dekāns, TSI 
 • Irina Kuzmina-Merlino, profesore, Vadībzinātņu un ekonomikas fakultātes dekāne, TSI
 • Aleksandrs Medvedevs, profesors, Aviācijas transporta katedras vadītājs, TSI
 • Georgs Utehins, docents, Transporta un loģistikas fakultātes dekāns, TSI 
 • Genadijs Gromovs, asoc. profesors, Transporta un loģistikas katedras vadītājs, TSI
 • Aleksandrs Stetjuha, profesors,  Ekonomikas katedras vadītājs, TSI
 • Anna Palma, lektore, Sociālo un tiesību zinātņu katedra, TSI
 • Lūcija Rutka, profesore,  Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, LU (Rīga, Latvija)
 • Boriss Cilkers, asoc. profesors, Elektronikas un telekomunikāciju katedra, TSI
 • Larisa Kuzmenko, docente, Lingvistikas katedra, TSI 
 • Ilze Sproģe, Vadībzinātņu katedras vadītāja, TSI
 • Aleksandrs Krivčenkovs, docents, Elektronikas un telekomunikāciju katedra, TSI

Norises vieta

Transporta un sakaru institūts,
Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019, Latvija
Tālr. +371 67100619, fakss +371 67100619
E-pasts: MIP@tsi.lv

 

Dalība starpaugstskolu zinātniski praktiskajā  un mācību metodiskajā konferencē:

klātienē un distanti ārzemju dalībniekiem

Dalības maksa konferencē:

Latvijas un citu valstu augstskolu docētājiem, izglītības iestāžu speciālistiem -30 eiro,

TSI darbiniekiem un docētājiem- 7 eiro.

 

Rekvizīti naudas pārskaitīšanai par dalību konferencē «MIP-2014»:

AS “Transporta un sakaru institūts”

LV40003458903

Lomonosova 1, Rīga, LV-1019

AS Swedbank

Kods HABALV22

Konts LV06HABA0551032952167

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts