MIP-2016

TSI starptautiskā zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference

Mūsdienu izglītības problēmas, МIP 2016

2016. gada 25. un 26. februārī

Konferences programma

Tēzes

Galvenie diskusiju temati

 • Augstskolu pedagoģijas mūsdienu teorijas un metodikas;
 • Speciālistu profesionālās sagatavotības pilnveidošana;
 • Mūsdienu biznesa izglītība: galvenās tendences, problēmas un to risināšanas metodes;
 • Docētāja loma mūsdienu izglītības procesā;
 • Mācību rezultātu vērtēšanas un kontroles formas un metodes;
 • Izglītības psiholoģijas mūsdienu aspekti;
 • Zinātnes loma akadēmisko programmu attīstībā. Pētnieciskā un eksperimentālā darbība izglītības procesā;
 • Studentu apmierinātības ar izglītības pakalpojumu kvalitāti monitorings;
 • Izglītības pēctecības (skola-augstskola)  teorētiskie un metodiskie risinājumi;
 • Informācijas tehnoloģijas izglītībā;
 • Tālmācība: pieredze, problēmas, perspektīvas;
 • Sistēmas Moodle izmantošanas pieredze studiju procesā;
 • Augstskolas studiju procesa plānošanas un norises administratīvie un juridiskie aspekti;
 • Augstākas izglītības globalizācija un augstskolu un programmu kvalitātes starptautiska atzīšana (mobilitāte, kopīgās programmas, masveida tiešsaistes kursi, starptautiskā akreditācija, reitingi);
 • Pēctecības problēma: vidējā speciālā izglītība – augstākā izglītība – ražošana.

Oficiālās valodas

Konferences oficiālās valodas ir angļu, latviešu, krievu.

Līdz konferences sākumam tiks izdota programma un referātu tēzes ar ISBN numuru. Tēzes  ir jāiesniedz angļu valodā (valodai, kurā ir uzrakstītas tēzes, ir jāatbilst starptautisko zinātnisko publikāciju līmenim).

Instructions for Preparing Abstracts

Abstracts (about 600 words in length) submitted for review should be in English and should present a clear and concise view of the motivation of the subject, give an outline, and include information on all authors (the full name, affiliation, address, telephone number, fax number, and e-mail address of the corresponding author).

Templates and Formatting

Using these templates is strongly advised to all authors submitting a paper for reviewing. Failure to produce correctly formatted submissions may result in the paper’s exclusion from the Proceedings.

Abstract Template (.doc)

Svarīgi dati

2016. gada 7. februāris Tēžu iesniegšanas galējais termiņš.

Kārtība, kādā var reģistrēties konferencei (Оn-line)

Reģistrācija konferencei notiek vairākos posmos. Vispirms tiek norādīti personas dati un informācija par referātu, pēc tam tiek dota iespēja vietnei pievienot datni ar referāta tēzēm.

Visu konferences dalībnieku reģistrācija (Registration tab);

Dokumentu lejupielāde (Enter tab, enter your user name and password);

Ieeja recenzentam.

Konferences organizators

Transporta un sakaru institūts (TSI), Rīga, Latvija

Organizācijas komitēja

 • Igors Graurs, priekšsēdētājs, TSI rektors;
 • Išgalejs Išmuhametovs, priekšsēdētāja vietnieks metodiskajos jautājumos, TSI;
 • Boriss Mišņevs, priekšsēdētāja vietnieks organizatoriskajos jautājumos, TSI;
 • Laima Andžāne, sekretāre, TSI.
 • Irina Laletina, menedžere, TSI.

Programmas komiteja

 • Svetlana Šemjakina, Transporta un sakaru institūts, Latvija;
 • Irina Jackiva, Transporta un sakaru institūts, Latvija;
 • Igors Kabaškins, Transporta un sakaru institūts, Latvija;
 • Irina Kuzmina-Merlino, Transporta un sakaru institūts, Latvija;
 • Aleksandrs Grakovskis, Transporta un sakaru institūts, Latvija;
 • Georgs Utehins, Transporta un sakaru institūts, Latvija;
 • Boriss Mišņevs, Transporta un sakaru institūts, Latvija;
 • Išgalejs Išmuhametovs, Transporta un sakaru institūts, Latvija;
 • Aleksandrs Medvedevs, Transporta un sakaru institūts, Latvija;
 • Aleksandrs Stetjuha, Transporta un sakaru institūts, Latvija;
 • Julija Stukalina, Transporta un sakaru institūts, Latvija;
 • Anna Palma, Transporta un sakaru institūts, Latvija;
 • Larisa Kuzmenko, Transporta un sakaru institūts, Latvija;
 • Lūcija Rutka, Latvijas Universitāte, Latvija;
 • Aliaksandr Puptsau, profesors, Eiropas Humanitārā universitāte, Lietuva;
 • Еlena Lycenko, Urālu Federālās Universitāte, Krievija;
 • Ugur Demiray,  Anadolu University, Turcija;
 • Andrzej Soboń, National Defense University , Polija;
 • Chrysostomos D. Stylios, Technological Educational Institute of Epirus, Grieķija;
 • Jose Luis Fernandez Aleman, Mursijas Universitāte,  Spānija
 • Mukhtar Baizhumanov, Academy of Civil Aviation, Kazakhstan.

 

Norises vieta

Transporta un sakaru institūts,
Lomonosova iela 1, Rīga, Latvija, LV-1019
 

Kontaktpersona: Ms. Laima Andžāne, sekretāre, telefons: +371 67100665; fakss: +37167100660
E-pasts: MIP@tsi.lv

Ārzemju dalībniekiem dalība starpaugstskolu zinātniski praktiskajā  un mācību metodiskajā konferencē notiek klātienē un attālināti

Reģistrācijas maksa

45 eiro.

Rekvizīti naudas pārskaitīšanai par dalību konferencē „MIP-2015”:

AS “Transporta un sakaru institūts”
Reģistrācijas numurs: LV40003458903
Adrese: Lomonosova 1, Rīga, LV-1019
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV98HABA0551033053913

Dzīvošana

Konferences dalībniekiem un viņus pavadošajām personām ir liela viesnīcu izvēle  šeit (Liela viesnīcu izvēle)

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts