MIP-2015 | TSI

MIP-2015

TSI ikgadēja starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference

Mūsdienu izglītības problēmas, МIP 2015

2015. gada 26. un 27. februārī

Konferences programma

Tēzes

Galvenie diskusiju temati

 • Augstskolu pedagoģijas mūsdienu teorijas un metodikas;
 • Speciālistu profesionālās sagatavotības pilnveidošana;
 • Mūsdienu biznesa izglītība: galvenās tendences, problēmas un to risināšanas metodes;
 • Docētāja loma mūsdienu izglītības procesā;
 • Mācību rezultātu vērtēšanas un kontroles formas un metodes;
 • Izglītības psiholoģijas mūsdienu aspekti;
 • Zinātnes loma akadēmisko programmu attīstībā. Pētnieciskā un eksperimentālā darbība izglītības procesā;
 • Studentu apmierinātības ar izglītības pakalpojumu kvalitāti monitorings;
 • Izglītības pēctecības (skola-augstskola)  teorētiskie un metodiskie risinājumi;
 • Informācijas tehnoloģijas izglītībā;
 • Tālmācība: pieredze, problēmas, perspektīvas;
 • Sistēmas Moodle izmantošanas pieredze studiju procesā;
 • Augstskolas studiju procesa plānošanas un norises administratīvie un juridiskie aspekti;
 • Augstākas izglītības globalizācija un augstskolu un programmu kvalitātes starptautiska atzīšana (mobilitāte, kopīgās programmas, masveida tiešsaistes kursi, starptautiskā akreditācija, reitingi).

Oficiālās valodas

Konferences oficiālās valodas ir latviešu, krievu un angļu. Tēzes  ir jāiesniedz angļu valodā (valodai, kurā ir uzrakstītas tēzes, ir jāatbilst starptautisko zinātnisko publikāciju līmenim).

Instructions for Preparing Abstracts

Abstracts (about 600 words in length) submitted for review should be in English and should present a clear and concise view of the motivation of the subject, give an outline, and include information on all authors (the full name, affiliation, address, telephone number, fax number, and e-mail address of the corresponding author).

Templates and Formatting

Using these templates is strongly advised to all authors submitting a paper for reviewing. Failure to produce correctly formatted submissions may result in the paper’s exclusion from the Proceedings.

Abstract Template (.doc)

Svarīgi dati

Tēžu iesniegšanas galējais termiņš - 2015. gada 8. februāris

Kārtība, kādā var reģistrēties konferencei (Оn-line)

Reģistrācija konferencei notiek vairākos posmos. Vispirms tiek norādīti personas dati un informācija par referātu, pēc tam tiek dota iespēja vietnei pievienot datni ar referāta tēzēm (webmaster@tsi.lv).

Visu konferences dalībnieku reģistrācija (Registration tab);

Dokumentu lejuplāde (Enter tab, enter your user name and password);

Ieeja recenzentam.

Konferences organizators

Transporta un sakaru institūts (TSI), Rīga, Latvija

Organizācijas komitēja

 • Igors Graurs, priekšsēdētājs, TSI rektors;
 • Išgalejs Išmuhametovs, priekšsēdētāja vietnieks metodiskajos jautājumos, TSI;
 • Boriss Mišņevs, priekšsēdētāja vietnieks organizatoriskajos jautājumos, TSI;
 • Santa Pūle, sekretāre;
 • Nataļja Podoļakina, TSI;
 • Irina Kuzmina-Merlino,TSI;
 • Aleksandrs Grakovskis, TSI;
 • Georgs Utehins, TSI;
 • Julija Stukalina, TSI;
 • Ilona Ozoliņa,TSI;
 • Vladimirs Labejevs, TSI.

Programmas komiteja

 • Svetlana Šemjakina, akciju sabiedrības "Transporta un sakaru institūts" Padomes priekšsēdētāja;
 • Irina Jackiva, profesore, Zinātņu un attīstības prorektore, TSI;
 • Igors Kabaškins, Elektronikas un telekomunikāciju katedras profesors, TSI;
 • Boriss Mišņevs, Datorsistēmu programmatūras katedras profesors, TSI;
 • Aleksandrs Grakovskis, profesors, Datorzinātņu un elektronikas fakultātes dekāns, TSI; 
 • Irina Kuzmina-Merlino, profesore, Vadībzinātņu un ekonomikas fakultātes dekāne, TSI;
 • Georgs Utehins, docents, Transporta un loģistikas fakultātes dekāns, TSI; 
 • Išgalejs Išmuhametovs, docents, Sociālo un tiesību zinātņu katedras vadītājs, TSI;
 • Aleksandrs Medvedevs, profesors, Aviācijas transporta katedras vadītājs, TSI;
 • Aleksandrs Stetjuha, profesors,  Ekonomikas katedra, TSI;
 • Julija Stukalina, asociēta profesore, Lingvistikas katedras vadītāja, TSI;
 • Genadijs Gromovs, asociētais profesors, Transporta un loģistikas katedras vadītājs, TSI;
 • Anna Palma, lektore, Sociālo un tiesību zinātņu katedra, TSI;
 • Lūcija Rutka, profesore,  Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, LU (Rīga, Latvija);
 • Еlena Lycenko, docente, Psiholoģijas un personāla vadības katedra, UrFU (Jekaterinburga, Krievija);
 • Aleksandr Puptsau, profesors, EHU (Viļņa, Lietuva);
 • Larisa Kuzmenko, docente, Lingvistikas katedra, TSI;
 • Ilze Sproģe, docente, Vadībzinātņu katedras vadītāja, TSI;
 • Aleksandrs Krivčenkovs, docents, Elektronikas un telekomunikāciju katedra, TSI;
 • Ugur Demiray, profesors, Anadolu University, (Eskisehir, Turcija).

Norises vieta

Transporta un sakaru institūts,
Lomonosova iela 1, Rīga, Latvija, LV-1019
Tālr.: +371 67100667, fakss: +371 67100660
E-pasts: MIP@tsi.lv

Ārzemju dalībniekiem dalība starpaugstskolu zinātniski praktiskajā  un mācību metodiskajā konferencē notiek klātienē un attālināti

Dalības maksa konferencē

Latvijas un citu valstu augstskolu docētājiem, izglītības iestāžu speciālistiem - 35 eiro,

TSI darbiniekiem un docētājiem - 10 eiro.

Rekvizīti naudas pārskaitīšanai par dalību konferencē „MIP-2015”:

AS “Transporta un sakaru institūts”
Reģistrācijas numurs: LV40003458903
Adrese: Lomonosova 1, Rīga, LV-1019
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV98HABA0551033053913

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts