Matemātisko metožu un modelēšanas katedras atvērts matemātiskais seminārs | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Matemātisko metožu un modelēšanas katedras atvērts matemātiskais seminārs

Matemātisko metožu un modelēšanas katedras atvērts matemātiskais seminārs (aprīlis - maijs 2016)

Semināra mērķis

Semināra mērķis ir stimulēt zināšanu apmaiņas un TSI akadēmiskā un zinātniskā personāla matemātisko kvalifikācijas izaugsmi.

Semināra zinātniskie vadītāji:

 • Aleksandrs Andronovs, Dr.habil.sc.ing.
 • Vladimirs Labejevs, Dr.sc.math.

 

Semināra tēmas

 • Optimizācija ar reducētā gradienta palīdzību. Pielietošana piegāžu plānošanai (A. Andronovs, T. Jurkina)

  Datums, laiks: 01.04.2016, 16:00-18:00
  Vieta: Transporta un sakaru institūts, aud. 710
  Lectors: prof. Aleksandrs Andronovs Materiāli: slaidi (angļu valodā)

 • Banaha telpu ģeometrija

  Datums, laiks: 08.04.2016, 16:00-18:00
  Vieta: Transporta un sakaru institūts, aud. 710
  Lector: ass. prof. Vladimirs Labejevs

 • Diskrētais populāciju dinamikas modelis seno civilizāciju bojāejai un ilgtspējīgai attīstībai

  Datums: 29.04.2016, 16:00-18:00
  Vieta: Transporta un sakaru institūts, aud. 710
  Lector: prof. Michael A. Radin (Rochester Institute of Technology) 
  Materiāli: slaidi (angļu valodā)

 • Ticamības funkcijas maksimizēšanas algoritmi: koncentrētā ticamības funkcija, EM-algoritms

  Datums, laiks: 15.04.2016, 16:00-18:00
  Vieta: Transporta un sakaru institūts, aud. 710
  Lectors: ass. prof. Dmitry Pavlyuk
  Materiāli: slaidi (angļu valodā) algoritma īstenošana (R)

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts