Matemātisko metožu un modelēšanas katedra | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Matemātisko metožu un modelēšanas katedra

Pavlyuk Dmitry, Matemātisko metožu un modelēšanas katedras vadītājs, Docents, Dr.sc.ing.

Lomonosova iela 1, 611. kab.

Tālrunis: (371) 67100648
E-pasts: Pavljuks.D@tsi.lv

Katedras darbība orientēta uz tādu speciālistu sagatavošanu, kuriem būtu pamatīga datorzinību un matemātikas bāze (spēja brīvi orientēties biznesprojektu matemātiskajos modeļos). Šāda ir biznesanalītīķa nākotne paaugstinātas sarežģītības uzdevumu izvirzīšanā un risināšanā. Viņš formulē uzdevumus, rada to matemātisko modeli un risināšanas algoritmu, kuru paredzēts īstenot ar datora palīdzību.

Šī speciālista darbības galarezultāts ir situāciju analīze un prognoze un uz šī pamata optimālo lēmumu izstrāde (pieņemts runāt par komerciālo, finansu, tehnisko, medicīnisko, militāro u.c. operāciju izpēti).

Matemātisko metožu un modelēšanas katedras akadēmiskais sastāvs:

Irina Jackiva, Dr.sc.ing.
Vladimirs Labejevs, Dr.math.
Dmitry Pavlyuk, Dr.sc.ing
Jeļena Jurševiča, Dr.sc.ing.
Nadežda Spiridovska, Dr.sc.ing.
Mihails Savrasovs, Dr.sc.ing.
Jurijs Tolujevs, Dr.habil.sc.ing.
Dmitrijs Bočarovs, Dr.phys.
Tatjana Šamšina, Dr.sc.ing.

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts