Transporta komerciālā ekspluatācija | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Transporta komerciālā ekspluatācija


Programmas apraksts

Iegūstamais akadēmiskais grāds: inženierzinātņu bakalaurs mašīnzinībās

Akreditācija: līdz 2022. gada 30. jūnijam

Programmas apjoms: 160 kredītpunkti (240 ECTS)

Iespējamās studiju formas un valodas:

  • Pilna laika – 4 gadi (latviešu, angļu)
  • Nepilna laika – 5 gadi (latviešu, angļu)

Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība

Uzņemšanas noteikumi

 

"Mācību programma sniedz jaunas iespējas visiem, kas vēlas atbalstīt praktisku transporta projektēšanu, izmantojot un kombinējot transporta mašīnbūves teoriju un praktiskās zināšanas, lai risinātu reālas problēmas, kā arī atbalstīt praktisku transporta projektēšanu, izmantojot un kombinējot mašīnbūves teoriju un praktiskās zināšanas, lai risinātu inženiertehniskus un transporta uzdevumus."

 

Programmas direktors
Vladimir Jeltisevs
 

Personība, kura…

interesējas par komerciālu transpota izmantošanu, vadot transportlīdzekļus infrastruktūras pamatsistēmu – autoceļu, pilsētas transporta shēmu, ostu, dzelzceļa un lidostu – vajadzībām

Vēlas kļūt par...

būt pieprasīts speciālists kuģu vadīšanas un kuģu mehānikas jomā, iegūt akadēmisku inženierzinātņu bakalaura grādu mašīnzinību nozarē

Vēlas nākotnē…

vadīt darbību, ievērojot dažādus tiesiskus un ētiskus ierobežojumus, nodrošinot transporta sistēmu funkcionēšanu, pozitīvi ietekmējot apkārtējo vidi, tirdzniecību, sabiedrību un atsevišķus indivīdus, kā arī spēju veiksmīgi īstenot inženieranalīzi, izmantojot transporta uzdevumu risināšanas koncepcijas un instrumentus

 

Par programmu

Vadīt darbību, ievērojot dažādus tiesiskus un ētiskus ierobežojumus, nodrošinot transporta sistēmu funkcionēšanu, pozitīvi ietekmējot apkārtējo vidi, tirdzniecību, sabiedrību un atsevišķus indivīdus, kā arī spēju veiksmīgi īstenot inženieranalīzi, izmantojot transporta uzdevumu risināšanas koncepcijas un instrumentus.

 

Mācību maksa

 

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4 gadi5 gadi 
Studiju maksa EUR/gadā:   
LR un ES iedzīvotāji1800 EUR *1600 EUR * 
NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji2700 EUR  
Citu valstu iedzīvotājiem3000 EUR  
Daugavpils fil.   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

 

Studiju programmas struktūra

 

Bloks A - obligātie priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTSBloks B - specializācijas priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTSBloks C - izvēles priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
 

Studiju programmu atbalsta:


LDz Cargo Ltd.

Novik Ltd.

RAF-Avia Ltd.

airBaltic Ltd.

Kreiss Ltd.

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts