Maksa par studijām Daugavpilī | TSI

Maksa par studijām Daugavpilī

Studiju maksa 2019/2020 akadēmiskajam gadam, euro (EUR) 

semestrī 

 

Profesionālās un bakalaura programmas


Pilna laika dienas

Studiju programmaStudiju ilgumsStudiju maksaStudiju valoda
Datorzinātnes


Bakalaurs
4 gadi540 EURLV
Transporta un biznesa loģistika


Profesionālās izglītības bakalaurs
4 gadi540 EURLV
Ekonomika


Bakalaurs
3 gadi540 EURLV

Nepilna laika

Studiju programmaStudiju ilgumsStudiju maksaStudiju valoda
Datorzinātnes


Bakalaurs
5 gadi490 EURLV
Transporta un biznesa loģistika


Profesionālās izglītības bakalaurs
5 gadi490 EURLV
Ekonomika


Bakalaurs
4 gadi490 EURLV

Tālmācība

Studiju programmaStudiju ilgumsStudiju maksaStudiju valoda
Vadības zinātne (menedžments)


Bakalaurs
4 gadi650 EUREN

 

Maģistra programmas


Tālmācība

Studiju programmaStudiju ilgumsStudiju maksa
(semestrī)
Studiju valoda
Informācijas sistēmu menedžments


Maģistrs
2.5 gadi

850 EUR

EN

Vadības zinātne (menedžments)


Maģistrs
2.5 gadi

850 EUR

EN

LV - studijas latviešu valodā

EN - studijas angļu valodā

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts