Maksa par studijām Daugavpilī

Studiju maksa 2018/2019 akadēmiskajam gadam, euro (EUR) 

semestrī 

 

Profesionālās un bakalaura programmas


Pilna laika dienas

Studiju programmaStudiju ilgumsStudiju maksaStudiju valoda
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas


Bakalaurs
4 gadi540 EURLV/RU
Transporta un biznesa loģistika


Profesionālās izglītības bakalaurs
4 gadi540 EURLV/RU
Ekonomika


Bakalaurs
3 gadi540 EURLV/RU

Nepilna laika

Studiju programmaStudiju ilgumsStudiju maksaStudiju valoda
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas


Bakalaurs
5 gadi490 EURLV/RU
Transporta un biznesa loģistika


Profesionālās izglītības bakalaurs
5 gadi490 EURLV/RU
Ekonomika


Bakalaurs
4 gadi490 EURLV/RU

Tālmācība

Studiju programmaStudiju ilgumsStudiju maksaStudiju valoda
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas


Bakalaurs
5 gadi550 EURLV/RU
Transporta un biznesa loģistika


Profesionālās izglītības bakalaurs
5 gadi550 EURLV/RU
Ekonomika


Bakalaurs
4 gadi550 EURLV/RU

 

Maģistra programmas


Pilna laika dienas

Informācijas sistēmu menedžments


Maģistrs
2 gadi540 EURLV/RU

Nepilna laika

Informācijas sistēmu menedžments


Maģistrs
2.5 gadi490 EURLV/RU

Tālmācība

Informācijas sistēmu menedžments


Maģistrs
2.5 gadi650 EURLV/RU

 

LV - studijas latviešu valodā

RU - studijas krievu valodā

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts