Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Latviešu sarunvalodas kursi / Courses of spoken Latvian

Latviešu sarunvalodas kursi / Courses of spoken Latvian

Kursa mērķis: piedāvājam apgūt latviešu sarunvalodas sākuma kursu un latviešu sarunvalodas pamata kursu.

Aim of the course: we offer the introductory course of spoken Latvian and the basic course of spoken Latvian.

Kursu ilgums: 4 mēneši (2 reizes nedēļā) (64 ak. st.) Course duration: 4 months (2 lessons per week) (64 credit hours)
Apguves pamatvaloda: angļu; pēc vajadzības – arī krievu un arābu Main study language: English; according to the students’needs – Russian and Arabic.
Kursu sākums: 09.2016 Courses start: 09.2016
Pasniedzēja: Ingrīda Kleinhofa. Instructor: Ingrīda Kleinhofa.

 

Sākums/Start: 09.2016

 

Kursu saturs

Latviešu alfabēts un izruna. Īss, praktisks ievads latviešu gramatikā: teikuma veidi, uzbūve un veidošana; vārdu šķiras un to loma teikumā; vārdu locīšana; darbības vārda laiki.

Sasveicināšanās, atvadīšanās un pieklājības frāzes. Personīgā informācija. Ģimene. Skaitļi un cenas. Laika skaitīšana un kalendārs. Mājas un dzīvesvieta. Uzturs. Iepirkšanās. Transports un ceļojumi. Cilvēka ķermenis un veselība. Brīvais laiks un vaļasprieki. Dzīve pilsētā. Daba.

Course Content

The Latvian alphabet and pronunciation. A short, practical introduction into Latvian grammar: kinds of sentences, the structure and building of sentences; word classes and their role in a sentence; inflection; tenses in Latvian.

Greetings, leave-taking, and polite expressions. Personal information. Family. Numbers and prices. Time and calendar. Home and place of residence. Food. Shopping. Travel and transportation. Human body and health. Free time and hobbies. Life in the city. Nature.

 


 

Ingrīda Kleinhofa

Ingrīda Kleinhofa

  • Vecākā arābistikas eksperte/Senior Arab Studies Expert
  • Āzijas studiju nodaļa/Department of Azian Studies
  • Humanitāro zinātņu fakultāte/Faculty of Humanities
  • Latvijas Universitāte/University of Latvia
  • Valodas: latviešu, angļu, arābu, krievu./Languages: Latvian, English, Arabic, Russian.

Ingrīda ir poliglote, kura visu mūžu pavadījusi mācoties dažādas valodas, kā arī attīstot efektīvas valodu apmācības metodes bērniem un pieaugušajiem. Dzimusi Latvijā un apguvusi latviešu un krievu valodas jau kopš dzimšanas, tad studējusi Libānā - angļu un arābu valodās. Ingrīda saprot vairāk nekā desmit citas valodas, taču darbā pagaidām lieto tikai četras. Pašlaik Ingrīda ir valodu pasniedzēja un tulkotāja.

Ingrida is a polyglot. She spent her whole life learning different languages as well as developing efficient language teaching methods for both children and adults. Born in Latvia, Ingrida acquired Latvian and Russian from birth, then studied in Lebanon in English and Arabic. Ingrida understands more than ten other languages; however, at present, she uses only four of them in in her work. Currently, Ingrida is a language teacher and translator.

 


 

Pieteikties kursiem/Course Registration

 

 

 

 

kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100652

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts