Inženierzinātņu maģistrs elektronikā | TSI

Inženierzinātņu maģistrs elektronikā

Programmas nosaukums:  Maģistra studiju programma „Inženierzinātņu maģistrs elektronikā”

Iegūstamais grāds: Inženierzinātņu maģistrs elektrozinātnē

Akreditācija: saskaņā ar 04.07.2018. izsludinātajiem grozījumiem Augstskolu likumā studiju virzienā „Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” īstenotā programma „Inženierzinātņu maģistrs elektronikā” ir akreditēta līdz  2022.gada 31.decembrim.

Studiju valodas: latviešu, angļu

Iespējamās apmācības formas un studiju ilgums:

  • pilna laika studijas: 2 studiju gadi (4 semestri)
  • nepilna laika studijas: 2,5 studiju gadi (5 semestri)

Studiju maksa 

Prasības uzņemšanai:  Augstākā izglītība. Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā, elektrozinātnēs, informācijas tehnoloģijā, vai Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnē vai fizikā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība elektronikā, fizikā, vai datorzinātnē.

Programmas apjoms: 80 kredītpunkti (120 ECTS)

Fakultāte: Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultāte

Programmas direktors:  Sergejs Šarkovskis, Dr.sc.ing., docents, Sarkovskis.S@tsi.lv

Studiju programmas struktūra: Inženierzinātņu maģistrs elektronikā   

Programmas kods  atbilstoši Latvijas Republikas izglītības klasifikatoram: 45523 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts