Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā


Programmas apraksts

Iegūstamais akadēmiskais grāds: Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā (43523 02)

Akreditācija: līdz 2023. gada 30. jūnijam

Programmas apjoms: 160 kredītpunkti (240 ECTS)

Iespējamās studiju formas un valodas:

  • Pilna laika – 4 gadi (latviešu, angļu)
  • Nepilna laika – 5 gadi (latviešu, angļu)

Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība.

Uzņemšanas noteikumi

 

"Šī studiju programma ir teicams starts visiem, kas interesējas par elektroniku un vēlas iemācīties patstāvīgi radīt interesantas un noderīgas elektroniskās ierīces."

 

Programmas direktors
Dr.sc.ing., docents
Sergejs Šarkovskis
 

Personība, kura…

interesējas par analogo un digitālo elektroniku, signālu apstrādi, aparatūras ("hardware") programmēšanu, domā analītiski, vēlas iemācīties izstrādāt modernas elektroniskās ierīces, kurš vēlas strādāt strauji augošā nozarē

Vēlas kļūt par...

augsti kvalificētu inženieri elektronikas jomā: mobilo sakaru, digitālo sakaru, datu apstrādes sistēmu, iebūvēto sistēmu ("Embeded Systems"), IoT (lietu interneta) sistēmu, robotizēto kompleksu  programmatūras ("software") un aparatūras ("hardware") izstrādātāju

Vēlas nākotnē…

izprast elektronisko ierīču darbības principus, orientēties to uzbūves sastāvdaļās, analizēt principiālās shēmas

projektēt elektroniskās sistēmas, virzoties no idejas līdz reālai ierīcei

izstrādāt signālu digitālās apstrādes (DSP) sistēmas algoritmus, sintezēt digitālos filtrus

programmēt mikrokontrollerus (MCU), programmējamos loģiskos kontrollerus (PLC) un programmējamās loģiskās ierīces (PLD)

 

Mācību maksa

 

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4 gadi5 gadi 
Studiju maksa EUR/gadā:   
LR un ES iedzīvotāji2000 EUR *1600 EUR * 
NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji2700 EUR  
Citu valstu iedzīvotājiem3000 EUR  
Daugavpils fil.   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

 

Studiju programmas struktūra

 

Bloks A - obligātie priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Analogās ierīces46.0
Augstākā matemātika1015.0
Ciparu shēmtehnika46.0
Ciparu telekomunikācijas sistēmu tehnoloģijas46.0
Diskrētā matemātika46.0
Elektronika un mikroelektronika46.0
Fizika46.0
Informācijas pārraides un kodēšanas teorija46.0
Programmēšana812.0
Signāli un ķēdes46.0
Signālu ciparu apstrāde46.0
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika46.0
Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība23.0
Elektrisko ķēžu teorija69.0
Svešvaloda23.0
Bakalaura darbs1015.0Bloks B - specializācijas priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Automatizēto sistēmu rūpnieciskie tīkli46.0
Automatizēto sistēmu sensori un izpildmehānismi46.0
Datoru un datorsistēmu arhitektūra46.0
Elektroradiomērījumu metodes un līdzekļi46.0
Iebūvētās elektronikas iekārtas un to programmēšana23.0
Mikroprocesoru vadības sistēmas46.0
Mikroviļņu elektroniskā tehnika23.0
Programmējamie loģiskie kontrolleri un to programmēšana46.0
Radiosakaru teorija46.0
Radiotehniskās sistēmas46.0
Tehnoloģisko procesu visualizācija46.0
Angļu valoda karjeras vadībā23.0
Automātiskās vadības teorija46.0
Ciparu iekārtu datorprojektēšana46.0
Datorprojektēšana EDA vidē46.0
Drošuma teorijas un tehniskās diagnostikas pamati23.0
Globālās navigācijas sistēmas23.0
Ievads specialitātē23.0
Optimizācijas metodes23.0
Optisko šķiedru sistēmas23.0
Profesionālā angļu valoda informācijas tehnoloģiju jomā69.0
Robotikas tehnoloģijas kompleksi23.0
Grupas projekts23.0Bloks C - izvēles priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Brīvās izvēles priekšmets812.0
 

 

Absolventu atsauksmes

 
 

Starts turpmākajām studijām!

Četrus gadus ilgās studijas elektronikas bakalaura programmā ļāva man iepazīt dažādas inženierzinātnes jomas un nozares, kas attiecas uz elektroniku.

Nikolajs Škuratovs, doktorantūras students Edinburgas universitātē

 
 
 
 

Zināšanas veiksmīgai karjerai

Studijas šajā bakalaura programmā ļāva man atrast perspektīvu darbu vienā no Latvijas vadošajiem digitālo sakaru uzņēmumiem.

Jevgēnijs Čačiks, inženieris uzņēmumā "SAF Tehnika"

 
 
 

Studiju programmu atbalsta:


SAF Tehnika JSC Ltd.

UAF Factore Ltd.

ALFA RPAR Ltd.

MikroTik Ltd.

HansaMatrix JSC Ltd.
Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts