Intranets | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Intranets

Intranets ir TSI lietišķo vietņu grupa, kas nodrošina informāciju studiju procesa organizēšanai.

Aicinām TSI studentus, docētājus un darbiniekus pievērst uzmanību tam, ka visa informācija, kas attiecas uz TSI studiju procesu (nodarbību saraksts, pasts, studiju plāni, metodiskie līdzekļi TSI studiju programmu ietvaros u.c.) atrodas Intranet vietņu slēgtā nodaļā.

Piekļuve TSI INTRANET tiek nodrošināta šādām lietotāju kategorijām:

  • TSI studentiem – pamatojoties uz spēkā esošo ar TSI noslēgto studiju līgumu.
  • TSI darbiniekiem un docētājiem - pamatojoties uz spēkā esošo ar TSI noslēgto darba līgumu.

 

Uzmanību!
Lai piekļūtu INTRANET portāliem, jāizmanto tas pats lietotājvārds un parole, ko lieto, lai, ieslēdzot datoru, piekļūtu lokālajam tīklam.

Lai aktivizēt atskaites ierakstu ārpus institūtā (mājam), vai mainit parole var izmantot šo linku: http://services.tsi.lv/password

 

Studentiem

 

Studenta personas dati, iestāšanās noteikumi, sekmība, līgumi un rēķinu samaksa, rīkojumi un pārvietošana grupās.

 

TSI docētāju un studentu nodarbību saraksts.

 

TSI docēto kursu metodiskais atbalsts.

 

Dažāds informācijas serviss studiju procesa nodrošināšanai.

 

 

Jautājumu gadījumā sakarā ar paroles maiņu pieslēdzoties TSI tīklam lūdzam sazināties ar lietotāju atbalsta dienestu Helpdesk (tālr. 67100555, e-pasts: helpdesk@tsi.lv).

 

Fakultāšu un nodaļu informācija

 

Darbiniekiem un docētājiem

 

 

Datu apskate atkarībā no darbinieka un docētāja piekļuves līmeņa.

 

TSI docētāju un studentu nodarbību saraksts, informācija par brīvajām auditorijām.

 

TSI docēto kursu metodiskais atbalsts.

 

 

Dažādi informācijas servisi studiju procesa nodrošināšanai.

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts