Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Interreg Volunteer Youth (IVY)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) kā Nacionālā atbildīga iestāde ESI fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu 2014.-2020.gadam informē Jūs par iespēju piedalīties jaunajā Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) iniciatīvas - "Interreg Volunteer Youth" (IVY) -  ieviešanā ar mērķi iesaistīt brīvprātīgos jauniešus INTERREG projektu rezultātu popularizēšanā visa Eiropā.   

Jaunā iniciatīva darbojas līdz 2018.gada martam, piedāvājot ES dzīvojošiem jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem 2-6 mēnešus brīvprātīgi pastrādāt INTERREG pārrobežu, transnacionālās vai starpreģionu programmās un to atbalstītajos projektos

Tā ir laba iespēja saņemt motivēto jauniešu atbalstu projekta dažādu aktivitāšu ieviešanā un iemācīt jauniešus sadarboties INTERREG garā, nodrošināt Jūsu projekta atpazīstamību un pozitīvu reputāciju gan Latvijas, gan Eiropas līmenī, kā arī sniegt projekta ieguldījumu ES integrācijas procesā un INTERREG programmu/projektu popularizēšanā

Vēršam uzmanību, ka ar brīvprātīgo jauniešu uzņemšanu saistītas izmaksas sedz Eiropas pārrobežu reģionu asociācija (Association of European Border Regions), kas centralizēti administrē EK piešķirto finansējumu, organizē brīvprātīgo jauniešu sagatavošanas apmācību un sniedz nepārtrauktu atbalstu uzņemošai partnerorganizācijai un brīvprātīgajiem.

Detalizētā informācija ir pieejama EK iniciatīvas mājas lapā: https://www.interregyouth.com/

Kā un kāpēc iestāšanās IVY kā uzņēmējā organizācijā

Projekta piezīme

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts