Informācijas sistēmu vadība | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Informācijas sistēmu vadība

Programmas apraksts

Iegūstamais akadēmiskais grāds: inženierzinātņu maģistrs informācijas sistēmu vadībā

Akreditācija: līdz 2023. gada 30. jūnijam

Programmas apjoms: 80 kredītpunkti (120 ECTS)

Iespējamās studiju formas un valodas:

  • Pilna laika – 2 gadi (latviešu, angļu) Nodarbības tiek organizētas pa dienu vai vakaros
  • Nepilna laika – 2,5 gadi (latviešu, angļu) Nodarbības tiek organizētas sestdienās vai pēc moduļu grafika (aptuveni 1x mēnesī piektdienā 16:00-21:30, sestdienā 10:30-17:00, svētdienā 10:30-15:30)
  • Tālmācība – 2,5 gadi (angļu)

Uzņemšanas prasības: Augstākā izglītība. Inženierzinātņu bakalaura grāds, vai dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs vai matemātikā, vai sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē vai ekonomikā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība datorzinātnēs, informācijas sistēmās, elektronikā, loģistika, uzņēmējdarbībā vai ekonomikā.

Uzņemšanas noteikumi

 

"Šī studiju programma paver jaunas iespējas ikvienam, kas nodarbojas vai vēlas nodarboties ar IT/IS risinājumiem.

Iegūstiet jaunas zināšanas un jaunas iemaņas, kļūstiet par visā pasaulē pieprasītu IT/IS speciālistu."

 

Programmas direktors
Asociētais profesors Dr.sc.ing.
Mihails Savrasovs
 

Personība, kura…

ir zinātkāra un interesējas par IT projektiem, informācijas sistēmām, biznesa analītiku, IT infrastruktūru

ir atvērta jaunām tehnoloģijām un spēj darboties ar lielu informācijas apjomu

spēj domāt plaši un stratēģiski

ir apveltīta ar vadītāja un organizatoriskām dotībām

Vēlas kļūt par...

pieprasītu speciālistu vai vadītāju IT/IS jomā, kas var strādāt valsts un privātajā sektorā par IT projektu vadītāju, konsultantu, nodaļas vadītāju, biznesa analītiķi, kā arī ieviest un uzturēt informācija sistēmas

Vēlas nākotnē…

realizēt sevi kā kvalificētu profesionāli sistēmanalīzes, biznesa procesu, IT projektu vadības, biznesa analītikas jomās

izprast tehnoloģiju attīstības virzienus un adaptēt jaunas inovatīvās IT/IS tehnoloģijas, kas paredzētas biznesa problēmu risināšanai, lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi

risināt sarežģītus uzdevumus uzņēmuma iekšējā vidē, gan sociālajā, gan ekonomiskajā, gan kultūras aspektā, izmantojot IT/IS tehnoloģiju risinājumus

vadības procesā pieņemt uz datiem balstītus lēmumus

 

Par programmu

Informācijas sistēmu vadības maģistra programma aptver gan biznesa, gan tehnoloģiskās iemaņas. Tā sagatavo pasaules klases speciālistus ar dziļām zināšanām mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģijās, kā arī šo tehnoloģiju izmantošanu dažādos kontekstos. Iegūtās zināšanas un prasmes dos jums iespēju kļūt par vērtīgu un nozīmīgu posmu starp tehnoloģiju izstrādātājiem un lietotājiem (sabiedrība un uzņēmēji). Programma fokusējas uz informācijas sistēmu vadību, vadības maiņas aspektiem un tehnoloģiju izmantošanu. Studiju procesa laikā studentiem tiek nodrošinātas lekcijas, praktiskie uzdevumi un situācijas analīze labāko vietējo un ārvalstu profesoru, kā arī nozares profesionāļu vadībā un uzraudzībā. Uzsāciet studijas jau tagad, lai iegūtu starptautisku pieredzi, kuru nodrošina pieaicinātie profesori no Deusto Universitātes (Spānija), Tokijas Elektrokomunikāciju universitātes (Japāna), Thessaly Universitātes (Grieķija) utt.

Pēc studiju programmas sekmīgas pabeigšanas jūs mācēsiet identificēt biznesa problēmas, nodrošināt to risinājumus, kas balstīti uz mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, vadīt un novērtēt IT projektus.

 

Mācību maksa

 
 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums2 gadi2,5 gadi2,5 gadi
Studiju maksa EUR/gadā:   
LR un ES iedzīvotāji2000 EUR *1600 EUR *1700 EUR
NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji3200 EUR2560 EUR1700 EUR
Citu valstu iedzīvotājiem3500 EUR2800 EUR1700 EUR **
Daugavpils fil.   

* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.
** Ja gada studiju maksa tiek dalīta semestra maksājumos (2 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro gadā.

 

Studiju programmas struktūra

 

Bloks A - obligātie priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Biznesa procesu modelēšana un vadība46.0
Finanšu vadīšana46.0
Informācijas sistēmas un tehnoloģijas46.0
Informācijas tehnoloģiju projektu vadība46.0
Intelektuālā datu apstrāde46.0
Intelektuālās sistēmas-146.0
Lielie dati: dzīvības cikls23.0
Lielie dati: no datiem līdz produktam23.0
Prasību vadība46.0
Uzņēmuma intelektuālie resursi (BI)46.0
Datu aizsardzība23.0
Kiberdrošība23.0
Zinātniskais seminārs I23.0
Zinātniskais seminārs II23.0
Zinātnisko pētījumu metodoloģija23.0
Maģistra darbs2030.0

Bloks B - specializācijas priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Korporatīvās informācijas sistēmas46.0
Programmatūras un informācijas sistēmu kvalitātes modeļi46.0
Sistēmu teorija un sistēmu analīze46.0

Bloks C - izvēles priekšmeti

Priekšmeta nosaukums
Kp
ECTS
Brīvās izvēles priekšmets23.0
Pedagoģija un psiholoģija23.0
 

Studiju programmu atbalsta:


Accenture Latvia Ltd.

X InfoTech Ltd.

C.T.Co Ltd.

Emergn Ltd.
 

Absolventu atsauksmes

 
 

Labi strukturēta informācija un jaunas profesionālās prasmes

Jau diezgan ilgi strādāju IT jomā un esmu secinājis, ka maģistra studiju programmā apgūtais materiāls man devis iespēju strukturēt un atjaunot savas prasmes, papildinot teorētiskās zināšanas, kā arī iemācīties daudz jauna profesionālajā jomā.

Mihails Glukačevs, Ontarget Labs, testēšanas menedžeris.

 
 
 
 

Iespēja uzsākt karjeru IT sfērā

Maģistra grāds IS man deva iespēju uzsākt karjeru IT sfērā pēc bakalaura grāda iegūšanas ar IT nesaistītā jomā. Un es to izmantoju…

Katerina Alfimova, "Idea Port Riga"AS, projektu vadītāja, biznesa analītiķe, UX speciāliste

 
 
 
 

Teorētiskā sagatavotība

Man bija liela praktiskā pieredze, taču pietrūka teorētisko zināšanu IT/IS jomā. Maģistra grāds IS man deva iespēju labāk vadīt uzņēmuma resursus un pētnieciskās aktivitātes.

Aleksandrs Avdeikins, "TrialtoLatvia"SIA, R&D un IT departamenta vadītājs

 
 
 
 

Jaunas zināšanas un prasmes datu vadības jomā

Pateicoties MIS programmai es ieguvu jaunas zināšanas un prasmes lielo datu apstrādē, intelekto datu apstrādē, mākslīgā intelekta un IT projektu vadības jomā. Tas palīdzēja man kļūt par vērtīgu darbinieku darba tirgū.

Alisa Serjogina, "X InfoTech"SIA, atbalsta departamenta vadītāja

 
 
Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts