Informācijas sistēmu vadība | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Informācijas sistēmu vadība


Programmas apraksts

Iegūstamais akadēmiskais grāds: inženierzinātņu maģistrs informācijas sistēmu vadībā
Akreditācija: līdz 2022. gada 31. decembrim (Akreditācijas lapa Nr. 113.)
Iespējamās studiju formas un valodas:

  • Pilna laika – 2 gadi (angļu, latviešu)
  • Nepilna laika – 2,5 gadi (angļu, latviešu)
  • Tālmācība – 2,5 gadi (angļu)

Uzņemšanas prasības: inženierzinātņu bakalaura grāds, vai dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs vai matemātikā, vai sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē vai ekonomikā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība datorzinātnēs, informācijas sistēmās, elektronikā, loģistika, uzņēmējdarbībā vai ekonomikā.

Uzņemšanas noteikumi

 

"Šī studiju programma paver jaunas iespējas ikvienam, kas nodarbojas vai vēlas nodarboties ar IT/IS risinājumiem.

Iegūstiet jaunas zināšanas un jaunas iemaņas, kļūstiet par visā pasaulē pieprasītu IT/IS speciālistu."

 

Programmas direktors
Asociētais profesors Dr.sc.ing.
Mihails Savrasovs
 

Personība, kura…

ir zinātkāra un interesējas par IT projektiem, informācijas sistēmām, biznesa analītiku, IT infrastruktūru

ir atvērta jaunām tehnoloģijām un spēj darboties ar lielu informācijas apjomu

spēj domāt plaši un stratēģiski

ir apveltīta ar vadītāja un organizatoriskām dotībām

Vēlas kļūt par...

pieprasītu speciālistu vai vadītāju IT/IS jomā, kas var strādāt valsts un privātajā sektorā par IT projektu vadītāju, konsultantu, nodaļas vadītāju, biznesa analītiķi, kā arī ieviest un uzturēt informācija sistēmas

Vēlas nākotnē…

realizēt sevi kā kvalificētu profesionāli sistēmanalīzes, biznesa procesu, IT projektu vadības, biznesa analītikas jomās

izprast tehnoloģiju attīstības virzienus un adaptēt jaunas inovatīvās IT/IS tehnoloģijas, kas paredzētas biznesa problēmu risināšanai, lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi

risināt sarežģītus uzdevumus uzņēmuma iekšējā vidē, gan sociālajā, gan ekonomiskajā, gan kultūras aspektā, izmantojot IT/IS tehnoloģiju risinājumus

vadības procesā pieņemt uz datiem balstītus lēmumus

 

Par programmu

Informācijas sistēmu vadības maģistra programma aptver gan biznesa, gan tehnoloģiskās iemaņas. Tā sagatavo pasaules klases speciālistus ar dziļām zināšanām mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģijās, kā arī šo tehnoloģiju izmantošanu dažādos kontekstos. Iegūtās zināšanas un prasmes dos jums iespēju kļūt par vērtīgu un nozīmīgu posmu starp tehnoloģiju izstrādātājiem un lietotājiem (sabiedrība un uzņēmēji). Programma fokusējas uz informācijas sistēmu vadību, vadības maiņas aspektiem un tehnoloģiju izmantošanu. Studiju procesa laikā studentiem tiek nodrošinātas lekcijas, praktiskie uzdevumi un situācijas analīze labāko vietējo un ārvalstu profesoru, kā arī nozares profesionāļu vadībā un uzraudzībā. Uzsāciet studijas jau tagad, lai iegūtu starptautisku pieredzi, kuru nodrošina pieaicinātie profesori no Deusto Universitātes (Spānija), Tokijas Elektrokomunikāciju universitātes (Japāna), Thessaly Universitātes (Grieķija) utt. Pēc studiju programmas sekmīgas pabeigšanas jūs mācēsiet identificēt biznesa problēmas, nodrošināt to risinājumus, kas balstīti uz mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, vadīt un novērtēt IT projektus.

 

Mācību maksa

 

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums2 gadi2,5 gadi2,5 gadi
ES iedzīvotājiem EUR/gadā1980 EUR1640 EUR1700 EUR
Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā3200 EUR2600 EUR1700 EUR
Daugavpils fil. EUR/gadā  1700 EUR
ValodaLV/ENLV/ENEN
 

 

Absolventu atsauksmes

 
 

Iespēja uzsākt karjeru IT sfērā

Maģistra grāds IS man deva iespēju uzsākt karjeru IT sfērā pēc bakalaura grāda iegūšanas ar IT nesaistītā jomā. Un es to izmantoju…

Katerina Alfimova, "Idea Port Riga"AS, projektu vadītāja, biznesa analītiķe, UX speciāliste

 
 
 
 

Teorētiskā sagatavotība

Man bija liela praktiskā pieredze, taču pietrūka teorētisko zināšanu IT/IS jomā. Maģistra grāds IS man deva iespēju labāk vadīt uzņēmuma resursus un pētnieciskās aktivitātes.

Aleksandrs Avdeikins, "TrialtoLatvia"SIA, R&D un IT departamenta vadītājs

 
 
 
 

Jaunas zināšanas un prasmes datu vadības jomā

Pateicoties MIS programmai es ieguvu jaunas zināšanas un prasmes lielo datu apstrādē, intelekto datu apstrādē, mākslīgā intelekta un IT projektu vadības jomā. Tas palīdzēja man kļūt par vērtīgu darbinieku darba tirgū.

Alisa Serjogina, "X InfoTech"SIA, atbalsta departamenta vadītāja

 
 
 

Studiju programmu atbalsta:


Accenture Latvia Ltd.

X InfoTech Ltd.

C.T.Co Ltd.

Emergn Ltd.
Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts