Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Informācijas sistēmu vadība

Programmas nosaukums:   Maģistra studiju programma „Informācijas sistēmu vadība”

Iegūstamais grāds: Inženierzinātņu maģistrs informācijas sistēmu vadībā

Akreditācija: līdz 2019. gada beigām  Studija virziena akreditācijas lapa Nr. 372.  )

Studiju valodas: latviešu, krievu, angļu.
 

Iespējamās apmācības formas un studiju ilgums:

  • pilna laika studijas: 2 studiju gadi (4 semestri)

  • nepilna laika studijas: 2,5 studiju gadi (5 semestri)

  • tālmācība: 2,5 studiju gadi (5 semestri)

Studiju maksa

Uzņemšanas prasības: Augstākā izglītība. Inženierzinātņu bakalaura grāds, vai dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs vai matemātikā, vai sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē vai ekonomikā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība datorzinātnēs, informācijas sistēmās, elektronikā, loģistika, uzņēmējdarbībā vai ekonomikā.

Studiju apjoms:  80 kredītpunkti 

Fakultāte: Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultāte

Programmas direktors: Asoc.profesors Mihails Savrasovs, Dr.sc.ing.,   Savrasovs.M@tsi.lv

Studiju programmas struktūra:  Informācijas sistēmu vadība

Programmas kods  atbilstoši Latvijas Republikas izglītības klasifikatoram:  45526  

 

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts