Informācija un drošība – galvenie pakalpojumu aspekti, kas ietekmē sabiedriskā transporta pievilcību: teorija un prakse | TSI

Informācija un drošība – galvenie pakalpojumu aspekti, kas ietekmē sabiedriskā transporta pievilcību: teorija un prakse

“Transporta nedēļas 2014” ietvaros norisinājās zinātniski praktiskais seminārs “Informācija un drošība – galvenie pakalpojumu aspekti, kas ietekmē sabiedriskā transporta pievilcību: teorija un prakse”, kur namatēva un galvenā organizatora lomā iejutās Transporta un sakaru institūts (TSI). Pasākums ieguva starptautiskas konferences statusu un tika oficiāli iekļauts  “Transporta nedēļas 2014” programmā.

Semināra materiāli

Semināra darbā piedalījās privātā un valsts sektora pārstāvji, praktiķi un teorētiķi.

Tā, piemēram, lielu interesi izraisīja Transporta un sakaru institūta (TSI) profesoru Irinas Jackivas un Igora Kabaškina uzstāšanās. Savos darbos viņi piedāvāja skatījumu uz informāciju tehnoloģiju izmantošanu kā sabiedriskā transporta pievilcības palielināšanas faktoru projekta POLITE ietvaros, kā arī objektīvo un subjektīvo sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitātes rādītāju novērtējumu.

Biedrības „Latvijas pasažieru pārvadājumu asociācija” (LPPA) direktors Ivo Ošenieks pastāstīja par Latvijas sabiedriskā transporta pakalpojumu sistēmas darbu, tās priekšrocībām, par autobusu drošību.

Par pašvaldības lomu pasažieru pārvadājumu organizēšanā runāja Rīgas Domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs Dainis Turlais.

Interesantu tēmu piedāvāja SIA „Complete Payment Systems” valdes priekšsēdētājs Uldis Pabērzis, pastāstot par iespēju transporta atlaižu administrēšanā izmantot bankas infrastruktūru.

SIA „LDz apsardze” valdes locekle Linda Baltiņa runāja par apsardzes funkcijām un nozīmi pasažieru pārvadājumu drošības nodrošināšanā.

Semināra moderatori bija Transporta un sakaru institūta rektora pienākumu izpildītājs Igors Graurs un biedrības „Latvijas pasažieru pārvadājumu asociācija” prezidents Pēteris Salkazanovs.

Neformālajās debatēs piedalījās: Vidzemes reģiona plānošanas pārstāve Kristīne Malnača, pašvaldības SIA „Ventspils reiss” valdes priekšsēdētājs Artūrs Lieģis, Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas Satiksme” pārstāve Olga Ļebedeva, AS „Daugavpils Satiksme” valdes loceklis Ēvalds Mekšs, AS „NORDEKA” pārstāve Ieva Zicmane, SIA „Rīgas karte” pārstāvis Vladimirs Elsters, SIA “Daugavpils autobusu parks” valdes loceklis Sergejs Mihailovs, SIA „Jēkabpils autobusu parks” valdes priekšsēdētājs Jānis Ščerbickis, SIA ,,Aizkraukles ATU’’ valdes locekle Aija Ciganoviča, SIA "Dobeles autobusu parks" valdes priekšsēdētājs Aldis Rutkis, SIA "Transporta Telemātikas sistēmas" valdes loceklis Oļegs Žižins, SIA “BMS Tehnoloģija” valdes loceklis Valērijs Kasjanovs un citi transporta nozares profesionāļi un eksperti.

Seminārs norisinājās ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Latvijas Transporta attīstības un izglītības asociācijas, Autotransporta direkcijas, Pasažieru pārvadātāju asociācijas un Rīgas Starptautiskās  autoostas atbalstu.

Semināra gaitā izraisījušās karstās diskusijas pievērsa ne tikai transporta nozares ekspertu, bet arī žurnālistu uzmanību.

Ar prezentācijām var iepazīties šeit:

Igors Kabaškins (TSI)

Irīna Jackiva (TSI)

Ivo Ošenieks (LPPA)

Evgēnijs Kopitovs (TSI)

Ivars Zaļais (Autotransporta direkcija)

Pēteris Gavars (Baltijas Transporta informācija BTI)

Dainis Turlais (Rīgas dome)

Vaira Gromule (Rīgas Autoosta)

Uldis Pabērzis (Complete Payment Systems)

Linda Baltiņa (LDz apsardze)

Mārtiņš Jansons (Drošības policija)

Roman Glovackij (Dorsimus)

Igors Graurs (TSI)

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts