Ilgtspējīga resursu izmantošana uzņēmumā | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Ilgtspējīga resursu izmantošana uzņēmumā

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

Neformālās izglītības programma "Ilgtspējīga resursu izmantošana uzņēmumā"

TSI Mūžizglītības mācību centrs piedāvā Jums programmu - Ilgtspējīga resursu izmantošana uzņēmumā  (38 aк.st., 2 mēneši)

Kursa mērķis

Izglītības procesa rezultātā attīstīt izglītojamā kompetences ilgtspējīgai resursu izmantošanai darba vidē.

Uzdevumi:

Pilnveidot izglītojamā zināšanas, kompetences un prasmes:

 • raksturot ilgtspējības ideju, tās pamatprincipu ieviešanas nozīmi jebkurā uzņēmumā;
 • novērtēt un izvēlēties resursu ilgtspējīgas izmantošanas veidus;
 • novērtēt un izvēlēties ierīču, produktu efektīvus izmantošanas paņēmienus;
 • novērtēt un izvēlēties materiālu racionālas izmantošanas paņēmienus;
 • raksturot videi draudzīgu produktu marķējumu.

Informācija par kursu

Kursu ilgums: 2 mēneši, (38 aк.st)
Apguves valoda: latviešu
Kursu sākums: Jūlijs, 2019
Pasniedzējs: Ilze Sproģe, Dr.sc. Administr.

 

 

Kursu sākums: Jūlijs, 2019

Cenas

Kursu cena171 EUR
Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

 

Kursa saturs

 • Ilgtspējas jēdziens, tās nodrošināšanas nozīmīgums apkārtējās vides saglabāšanā.
 • Resursu ilgtspējīga izmantošana.
 • Ierīču, produktu efektīva izmantošana.
 • Materiālu racionāla izmantošana.
 • Videi draudzīgu produktu marķējumi.
 

 

Pieteikšanās mācībām ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 4.kārtas ietvaros notiek no 27.maija līdz 28.jūnijam TIEŠSAISTĒ www.macibaspieaugusajiem.lv , izmantojot e-pakalpojumu.

Ja personai nav pieejams e-pakalpojums, iepriekš piesakoties vizītei, mācībām var pieteikties KLĀTIENĒ (jāuzrāda personu apliecinošs dokuments):

 • Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 1-16, 5. stāvā, tālrunis: 67854769 vai
 • kādā no 82 VIAA sadarbības pašvaldībām pie pieaugušo izglītības koordinatora, kuru kontaktinformācija atrodama šeit.

 

Pieteikties kursiem

 

kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100652

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts