Iepirkumu un rezervju loģistika | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Iepirkumu un rezervju loģistika

Tālmācības kursi Klausītāja statusā „Iepirkumu un rezervju loģistika”

TSI Mūžizglītības mācību centrs piedāvā Jums kursus Klausītāja statusā „Iepirkumu un rezervju loģistika” (Profesionālā bakalaura grāds transporta un biznesa loģistikā)

TSI ir Latvijā vadošā augstskola studiju programmu īstenošanā tālmācības formātā. Tālmācības priekšrocības balstās uz brīvību izvēlēties mācību vietu un laiku, kursus var apgūt atrodoties jebkurā pasaules vietā, apvienojot tos ar darbu, ģimenes dzīvi, atpūtu vai citiem personiskās dzīves procesiem. Mācies izmantojot mūsdienīgas saziņas formu – internetu! Tālmācība ir brīvi pieejama visiem neatkarīgi no vecuma, izglītības, mobilitātes, nodarbošanās vai dzīvesvietas.

Kursa ilgums: 2 mēneši
Apguves valoda: krievu
Kredītpunkti: 2

 

Sākums: Septembris, 2019

Cenas


Kursu cenaMaksāt 160 EUR

Jūs varat pieslēgties kursam jebkurā jums ērtākā laikā. Kurss tiek realizēts tālmācības veidā.

 

Kursa mērķis

Veidot izpratni par loģistikas pieeju krājumu, kā izejvielu, pusfabrikātu, tā arī gatavās produkcijas, iepirkumu un vadības procesiem.

Zināšanas un prasmes

Apgūstot studiju kursu un sekmīgi nokārtojot pārbaudījumus, klausītājs iegūs:

 • zināšanas par iepirkumu priekšmetu, iepirkumu loģistikas jēdzieniem un principiem, kā viena no uzņēmumā darbībās stratēģiskam virzieniem;

prasmes:

 • aprēķināt preces iepirkumu plūsmu apjomus;
 • aprēķināt un novērtēt preces iepirkuma cenu, ievērojot Incoterms 2010 nosacījumus;
 • noteikt krājumu apjomus ar dažādām metodēm;
 • pielietot dažādas krājumu regulēšanas metodes, aprēķinot krājumu regulēšanas parametrus un līmeņus;
 • kompetences loģistikas pieejas vērtēšanai un racionālai pielietošanai uzņēmumā ražošanas un iepirkumu procedūru jomā.

Tēmas

 1. Galvenie jēdzieni un uzdevumi iepirkumu darbībā.
 2. Evolūcija iepirkumu darbībā. Plūsmas loģistikas sistēmās.
 3. Iepirkumu darbība un piegādes stratēģija ķēde.
 4. Funkcionālais loģistikas menedžments: iepirkumu pārvalde.
 5. Iepirkumu procedūras.
 6. Cenu analīze iepirkumam.
 7. Iepirkumi no globāliem avotiem.
 8. Iepirkumu darbības vērtēšanas metodes.
 9. Preču krājumi, kā pārvaldes objekts loģistikas sistēmās.
 10. Preču krājuma līmeņa aprēķina metodiskie pamati.
 11. Preču krājumu pārvaldes stratēģijas un to realizācija. Preču krājumu optimizācijas galvenie modeļi.
 12. Preču krājumu pārvalde integrācijas sistēmās (MRP1, MRP2, DRP).

 


 

Reģistrācija ir obligāta!

 

 

 

 

kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100652

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts