Humanitāro zinātņu katedra | TSI

Your question

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Humanitāro zinātņu katedra

Yulia Stukalina, Humanitāro zinātņu katedras vadītāja, Dr.sc.admin., profesore

 

Lomonosova ielā 1, 510. aud. 
Tālrunis: (+371) 67100658
Fakss: (+371) 67100660
E-pasts: Stukalina.J@tsi.lv

Katedras attīstības koncepciju nosaka Boloņas procesa prasības un mācību procesa specifika, kas orientēta uz speciālistu sagatavošanu menedžmenta, ekonomikas, transporta un loģistikas, kā arī datorzinātņu un telekomunikāciju sfērā.

Katedras misija – veicināt TSI absolventu vispārīgo kultūras un profesionālo kompetenču veidošanos.

Katedra specializējas sociālo, humanitāro, tiesisko disciplīnu un svešvalodu pasniegšanā. Profesionāli orientētas svešvalodas apguves mērķis ir studējošo komunikatīvās kompetences veidošana – spēja izmantot svešvalodu profesionālajā un lietišķajā saziņā.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta psiholoģiski pedagoģiskajam studiju programmu pavadījumam un katedras pasniedzēju profesionālās meistarības pilnveidošanai, izstrādājot autoru kursus (ieskaitot kursus tālmācības sistēmā Moodle), sagatavojot mācību un mācību metodiskos palīglīdzekļus, kā arī apgūstot jaunās izglītojošās tehnoloģijas.

 

Katedra organizē specializētos kursus starptautisko sertifikātu iegūšanai.

Katedra aktīvi piedalās starptautiskajos izglītības projektos:

 • konferences izglītības un menedžmenta jomā,
 • “Individual Plurilingualism in Education / IMBILD” (programmas ERASMUS ietvaros);
 • “Symbols of Peace™” (projekts UNESCO vadībā);
 • COST Action CA15137 “European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities (ENRESSH)”;
 • COST Action CA15221 “Advancing Effective Institutional Models towards Cohesive Teaching, Learning, Research and Writing Development” utt.

Katedras sagatavotie studiju kursi:

 • Lietišķo attiecību psiholoģija
 • Uzvedība organizācijā
 • Uzņēmējdarbības tiesiskā regulēšana
 • Starptautiskās komerciālās un transporta tiesības
 • Sociālā psiholoģija un socioloģija
 • Lietišķā komunikācija profesionālajā darbībā
 • Pedagoģija un psiholoģija
 • Cilvēkresursu vadība un līderība
 • Korporatīvā pārvaldība un sociālā atbildība
 • Starpkultūru komunikācija
 • Prezentācijas māksla
 • Civilā aizsardzība un apkārtējās vides aizsardzība
 • Profesionālās karjeras vadība
 • Pašattīstības psiholoģija un personīgā efektivitāte
 • Filozofija
 • Politoloģija
 • Likumdošana informācijas tehnoloģiju jomā
 • Profesionālā angļu valoda uzņēmējdarbībai (Professional Business English)
 • Profesionālā angļu valoda loģistikas jomā (Professional English for Logistics)
 • Profesionālā angļu valoda datorzinātnē (Professional English for Computer Science)
 • Profesionālā angļu valoda informācijas tehnoloģiju jomā (Professional English for Information Technologies)
 • Profesionālā angļu valoda aviācijas jomā (Professional English for Aviation)
 • Akadēmiskā angļu valoda (English for Academic Purposes)
 • Angļu valoda karjeras vadībai (English for Career Management)

 

Katedras akadēmiskais personāls:

Išgalejs Išmuhametovs, Dr. psych.

Larisa Kuzmenko, Dr.philol.

Oksana Pozdņakova, Dr.soc.

Jūlija Stukalina, Dr.sc.admin.

Kristīne Užule, Dr.psych.  

Olga Zervina, Mg.oec.

Vladimirs Jeltiševs, Mg.jur.

Ludmila Pečennikova, Mg.paed.

Anna Palma, Mg. paed.

 

 

 

Izvēlēties produktu
Maksājuma summa
EUR
Vārds, Uzvārds
E-pasts